Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Organizacje międzynarodowe (cz.1)

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: fot. Ingram Publishing

Zasady udzielania zamówień publicznych stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Zamówienia publiczne udzielane przez organizacje międzynarodowe wyłączone są z postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) na podstawie art. 4 pkt 1 lit. a. Każda organizacja międzynarodowa posiada jednak zbiór przepisów, dotyczący wydatkowania środków finansowych, którymi dysponuje. Przepisy te regulują zarówno procedury udzielania zamówień publicznych przez organizacje na własny rachunek i we własnym imieniu (np. zakup materiałów biurowych), jak i wydatkowanie środków przyznanych przez te organizacje podmiotom trzecim – prywatnym lub publicznym (wydatkowanie kredytów przyznanych przez międzynarodowe organizacje finansowe).

I EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development – EBOiR, ang. EBRD, http://www.ebrd.com) powstał w 1989 r., zaś działalność kredytową rozpoczął w roku 1991. Obecnie zrzesza 63 członków (61 państw + Europejski Bank Inwestycyjny + wspólnoty europejskie), z których każdy może otrzymać kredyt. Powinien być on przeznaczony na wspieranie transformacji ustrojowej w danym państwie, w szczególności na budowę gospodarki wolnorynkowej i krzewienie demokracji.

 

Jako ciekawostkę można w tym miejscu podać, iż jednym z celów banku jest wspieranie państw członkowskich w procesie tworzenie krajowego systemu zamówień publicznych, bazującego na najwyższych międzynarodowych standardach. Przedstawione poniżej uregulowania opierają się na dokumencie zatytułowanym „Procurement Policies and Rules” (PPR) z sierpnia 2000 r., dostępnym na stronie internetowej banku. O ile w tekście nie zostało zaznaczone inaczej, to prezentowane przepisy dotyczą procedury otwartej.

 

I.1. Zamówienia udzielane przez administrację publiczną oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Zamówienia publiczne służące wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych od banku powinny być otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów (fizycznych i prawnych), jak również oparte na konkurencyjnej, otwartej, procedurze przetargowej. Jest to warunkiem udziału banku w danym projekcie. W wypadku, gdy dany projekt jest współfinansowany przez kilka organizacji międzynarodowych, środki pochodzące z banku powinny zostać wydane zgodnie z jego procedurami.

 

Proces udzielania zamówienia publicznego składa się z następujących etapów:

 

– informacji wstępnej,

– kwalifikacji wstępnych (jeśli są stosowane),

– ogłoszenia o zamówieniu/udostępniania specyfikacji przetargowej,

– przyjmowania ofert, ich otwarcia, oceny oraz udzielenia zamówienia,

– zarządzania umową.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne