Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Dostęp do informacji o środowisku

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Iwona Kurowska-Korzystka, Anna Knappik
Autor: B. Brosz

Jakie informacje o środowisku i jego ochronie podlegają udostępnianiu, a jakie są z udostępniania wyłączone, kto jest zobowiązany do ich udzielania oraz na jakich zasadach, a także w jakim celu dane te mogą być wykorzystywane.

Dostęp do informacji o środowisku jest prawem przyznanym przez Konstytucję RP. W myśl art. 74 ust. 3: „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”. Praw zawartych w tym artykule dochodzić można w granicach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm. – dalej: Poś).

 

Uzyskane informacje o środowisku i jego ochronie mogą być wykorzystane również do opracowania dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z ochroną środowiska, np.:

 

  • projektów i planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
  • konkretnych projektów inwestycyjnych,
  • przygotowania opracowań o charakterze edukacyjnym lub naukowym, służących ochronie środowiska.

Informacje podlegające udostępnieniu

Artykuł 19 Poś nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu. Informacją o środowisku jest informacja będąca w posiadaniu organów administracji publicznej w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych na innych nośnikach dotycząca:

 

– stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,

– emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko,

– wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,

– działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,

– planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska,

– raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne