Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Dostęp do informacji o środowisku

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Iwona Kurowska-Korzystka, Anna Knappik
Autor: B. Brosz

Jakie informacje o środowisku i jego ochronie podlegają udostępnianiu, a jakie są z udostępniania wyłączone, kto jest zobowiązany do ich udzielania oraz na jakich zasadach, a także w jakim celu dane te mogą być wykorzystywane.

Dostęp do informacji o środowisku jest prawem przyznanym przez Konstytucję RP. W myśl art. 74 ust. 3: „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”. Praw zawartych w tym artykule dochodzić można w granicach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm. – dalej: Poś).

 

Uzyskane informacje o środowisku i jego ochronie mogą być wykorzystane również do opracowania dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z ochroną środowiska, np.:

 

  • projektów i planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
  • konkretnych projektów inwestycyjnych,
  • przygotowania opracowań o charakterze edukacyjnym lub naukowym, służących ochronie środowiska.

Informacje podlegające udostępnieniu

Artykuł 19 Poś nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu. Informacją o środowisku jest informacja będąca w posiadaniu organów administracji publicznej w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych na innych nośnikach dotycząca:

 

– stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,

– emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko,

– wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,

– działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,

– planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska,

– raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne