Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Trudne zadanie

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Zgodnie z zapisami ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia do udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane mają one stosować prawo zamówień publicznych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Nie wiadomo.

Wieloletnie opóźnienia w zakresie budowy infrastruktury drogowej w Polsce powodują konieczność poszukiwania nowych oraz coraz doskonalszych rozwiązań ekonomiczno-prawnych, które umożliwią szybkie nadrobienie wspominanych wyżej zaległości. Instrumentem, który powinien w znacznym stopniu ułatwić wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013, są drogowe spółki specjalnego przeznaczenia. Fundamentalnym aktem prawnym w zakresie ich kreowania oraz funkcjonowania jest ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (DzU z 2007 r. nr 23, poz. 136 – uodssp).

Przy dużych przedsięwzięciach

W uzasadnieniu do projektu ustawy podniesiono, iż tworzenie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia stanowić ma nowy instrument organizacyjno-prawny w realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych istniejący równolegle z tradycyjnym systemem budowy dróg publicznych, jak i z systemem budowy i zarządzania drogami przez podmioty prywatne. Wskazuje się również, iż administracja drogowa, w szczególności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w swojej dotychczasowej strukturze wyczerpała możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe w zakresie prowadzenia dużych inwestycji.

 

Istnieje w związku z tym znaczne ryzyko niewykorzystania dużej ilości środków finansowych, które są przewidziane w ramach funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia jako dodatkowego – obok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – podmiotu uprawnionego do korzystania ze środków unijnych zwiększy tym samym możliwość absorpcji tych środków.

Przedmiot regulacji

30 stycznia 2007 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

 

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawa określa warunki tworzenia oraz zasady działalności drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w celu przygotowania lub realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 – tekst jedn. ze zm.).

 

Przedmiotowej ustawy, zgodnie z treścią wyłączenia zawartego w przepisie art. 1 ust. 2, nie stosuje się do dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, zarządzanych przez prezydenta miasta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne