Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Trudne zadanie

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Zgodnie z zapisami ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia do udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane mają one stosować prawo zamówień publicznych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Nie wiadomo.

Wieloletnie opóźnienia w zakresie budowy infrastruktury drogowej w Polsce powodują konieczność poszukiwania nowych oraz coraz doskonalszych rozwiązań ekonomiczno-prawnych, które umożliwią szybkie nadrobienie wspominanych wyżej zaległości. Instrumentem, który powinien w znacznym stopniu ułatwić wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013, są drogowe spółki specjalnego przeznaczenia. Fundamentalnym aktem prawnym w zakresie ich kreowania oraz funkcjonowania jest ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (DzU z 2007 r. nr 23, poz. 136 – uodssp).

Przy dużych przedsięwzięciach

W uzasadnieniu do projektu ustawy podniesiono, iż tworzenie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia stanowić ma nowy instrument organizacyjno-prawny w realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych istniejący równolegle z tradycyjnym systemem budowy dróg publicznych, jak i z systemem budowy i zarządzania drogami przez podmioty prywatne. Wskazuje się również, iż administracja drogowa, w szczególności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w swojej dotychczasowej strukturze wyczerpała możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe w zakresie prowadzenia dużych inwestycji.

 

Istnieje w związku z tym znaczne ryzyko niewykorzystania dużej ilości środków finansowych, które są przewidziane w ramach funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia jako dodatkowego – obok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – podmiotu uprawnionego do korzystania ze środków unijnych zwiększy tym samym możliwość absorpcji tych środków.

Przedmiot regulacji

30 stycznia 2007 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

 

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawa określa warunki tworzenia oraz zasady działalności drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w celu przygotowania lub realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 – tekst jedn. ze zm.).

 

Przedmiotowej ustawy, zgodnie z treścią wyłączenia zawartego w przepisie art. 1 ust. 2, nie stosuje się do dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, zarządzanych przez prezydenta miasta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne