Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Podstawowe zasady sporządzania OPZ (cz. 1)

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Jerzy Wysocki

Opis przedmiotu zamówienia to jeden z najważniejszych elementów procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, formułując ten opis?

 

Zamawiający, chcąc dokonać zakupu przedmiotu zamówienia, kieruje się przede wszystkim własnymi potrzebami. Przed zakupem określa cel, jaki ma zostać zrealizowany przez odpowiednią dostawę, usługę czy robotę budowlaną. Dzięki dobremu opisowi przedmiotu zamówienia (dalej także: OPZ) potrzeby zamawiającego mają zostać zaspokojone przy jednoczesnym zachowaniu zasady równej konkurencji, która wymaga, by każdy wykonawca, który potrafi spełnić oczekiwania zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, był tak samo – jednakowo – traktowany.


Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w dużej części czerpie z określeń i uregulowań obowiązujących na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.). Dotyczy to również wymogów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: art. 99 ust. 1 pzp – tak samo jak art. 29 ust. 1 pzp z 2004 r. – stanowi, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.


Te, jak by się mogło wydawać, proste zasady czasami jednak nastręczają kłopotów. Zamawiający powinien znać rynek, mieć rozeznanie wśród dostępnych rozwiązań umożliwiających realizację dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Co więcej, zamawiający powinien rozumieć i potrafić opisać to, czego potrzebuje, a przez odpowiednio sformułowany opis przekazać potencjalnym wykonawcom zakres, wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia. Dokładny, jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom przygotowanie oferty spełniającej wymagania zamawiającego, a także odpowiednie skalkulowanie ceny czy zaoferowanie innych elementów oczekiwanych np. w kryteriach oceny ofert.


Dobrze przygotowany opis przedmiotu zamówienia, zawierający wszystkie elementy niezbędne do jego realizacji, umożliwia prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia publicznego. Niestety, zamawiający często mają problem już ze spełnieniem pierwszego parametru, jakim jest jednoznaczność (zob. Przykład).


Wymagane cechy


Ustawodawca w art. 99 ust. 2 pzp dodatkowo precyzuje, że OPZ powinien zawierać określenie wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych, które mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.


Opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle precyzyjny, by nie wprowadzał wykonawców w błąd i nie zawierał braków czy sprzeczności. Ustawodawca w nowym prawie zamówień publicznych, określając dla zamówień poniżej progów unijnych tryb podstawowy, wskazał w art. 66 pkt 3 na możliwe zastosowanie negocjacji, które ma prowadzić do ulepszenia treści ofert. Takie ulepszenie treści ofert można uzyskać między innymi poprzez doprecyzowanie OPZ.


Tak jak w pzp z 2004 r., tak i obecnie jest wymagane, aby do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3).

 

[...]


Dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne