Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Dokumentowanie postępowań

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

W jakiej formie zgodnie z nowym pzp zamawiający powinni sporządzać protokół postępowania?


Ustawodawca przez pojęcie protokołu postępowania – zgodnie z art. 7 pkt 19 nowego pzp – rozumie dokument sporządzany przez zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia. Zatem w porównaniu z poprzednio obowiązującą definicją protokołu wynikającą z art. 2 pkt 7b pzp z 2004 r. w obecnej ustawie zrezygnowano z wymogu sporządzania protokołu w formie pisemnej. Wynika to zapewne z faktu wprowadzenia środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości przechowywania protokołu w systemie teleinformatycznym. W treści uzasadnienia do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624) wskazano, że: „Bez względu na to, czy zamawiający prowadzi protokół postępowania w postaci elektronicznej, czy papierowej, zgodnie z art. 79 projektu ustawy ma on obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych składanych przez wykonawców lub wykorzystywanych dla celów prowadzonego postępowania lub konkursu, stanowiących załączniki do protokołu, w oryginalnej postaci i formacie, w jakich zostały sporządzone lub przekazane. Z regulacji tej wynika, że jeżeli protokół postępowania jest sporządzany w postaci papierowej zamawiający powinien załączać do niego nośniki elektroniczne zawierające kopię dokumentacji postępowania lub konkursu przechowywanej w postaci elektronicznej. Jeżeli natomiast protokół jest prowadzony w postaci elektronicznej, zamawiający powinien podać w protokole aktywne ścieżki dostępu (linki) do załączników, umożliwiające podgląd wszystkich dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki do protokołu a także, odpowiednio, załączyć do protokołu elektroniczny wykaz załączników przechowywanych w postaci fizycznej z oznaczeniem podmiotów, które je przekazały oraz określeniem kiedy te dokumenty zostały przekazane”. Należy również zwrócić uwagę na regulację art. 20 ust. 1 nowego pzp, w myśl której samo postępowanie o udzielenie zamówienia co do zasady prowadzi się pisemnie. Ta zasada będzie się rozciągała również na formę protokołu. Przy czym na potrzeby ustawy wprowadzono definicję pisemności, wskazując, że należy ją rozumieć jako sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak widać, określenia „pisemnie” nie można utożsamiać z formą pisemną w rozumieniu art. 78 § 1 kc, dla której zachowania konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

 

[...]

 

doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne