Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Protokół a zasada jawności

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Grzegorz Mazurek

Jak realizowana jest zasada jawności postępowania przy istniejących ograniczeniach w dostępie do protokołu?

 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. Protokół ten – w myśl art. 64 ust. 1 nowego pzp – jest jawny i udostępnia się go na wniosek. Jak natomiast wskazano w § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.


Niestety, ani w ustawie, ani w aktach wykonawczych nie zdefiniowano pojęcia „niezwłocznie”. Brak tej definicji bywa natomiast w praktyce polem do nadużyć zamawiających. Zdarza się, że przez zbyt późne udostępnienie załączników do protokołu – np. dokumentów złożonych przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – zamawiający utrudniają wykonawcom możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. Utrudnienia tego typu uderzają zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają natychmiastowego dostępu do wyspecjalizowanej pomocy prawnej. W praktyce często bywa tak, że zamawiający udostępnia załączniki w piątek po południu, np. po godzinie 16.00, wiedząc, że termin odwołania upływa w poniedziałek. Co prawda brak udostępnienia załączników do protokołu postępowania przed upływem terminu na składanie środków ochrony prawnej należy do rzadkości, ale już uporczywe odsuwanie w czasie tego udostępnienia w taki sposób, aby maksymalnie skrócić wykonawcy termin na sporządzenie odwołania – występuje częściej. W związku z powyższym należy zauważyć, że bez jednoznacznej regulacji odnośnie do terminu udostępnienia załączników do protokołu zasada jawności może być realizowana niewłaściwie, zwłaszcza przez zamawiających próbujących utrudnić wykonawcom składanie odwołań.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne