Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Kwestionowanie opisu przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Iwona Ziarniak

Opisanie przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w pełni zrealizować swoje plany i osiągnąć zamierzony cel. Jest to zarazem i uprawnienie, i obowiązek zamawiającego. Ustawa zobowiązuje zamawiającego do jasnego i precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia za pomocą standardowych określeń technicznych, które zazwyczaj są używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. Opis ma być neutralny co do oferty rynkowej i technologii oraz uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przez wykonawców ofert. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję między wykonawcami. Brak poszanowania tej zasady jest argumentem podnoszonym przez wykonawców kwestionujących czynność opisania przedmiotu zamówienia. Najczęściej odwołujący zarzucają zamawiającemu brak staranności, wskazywanie w opisie (w sposób bezpośredni lub pośredni) elementów, które faworyzują dane rozwiązanie i w konsekwencji ograniczają odwołującemu, konkurującemu na danym rynku, dostępność do zamówienia.


Należy mieć na uwadze, że zamawiający nie jest zobowiązany do takiego formułowania wymagań, aby umożliwić wszystkim wykonawcom funkcjonującym na rynku złożenie oferty. Okoliczność, że odwołujący nie posiada w swojej ofercie rozwiązania, które pozwoliłoby mu na wzięcie udziału w postępowaniu, czy też brak możliwości spełnienia określonych wymagań nie przesądzają o tym, że zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji.


Wykonawca, aby skutecznie zakwestionować czynność opisania przedmiotu zamówienia, musi bezspornie wykazać – w tym poprzeć swoje stanowisko wiarygodnymi dowodami – że działanie zamawiającego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami pzp w tym zakresie. Wykazanie przez wykonawcę, że poprzez taki, a nie inny opis przedmiotu zamówienia zamawiający nie zaspokaja swoich rzeczywistych potrzeb, a jedynie preferuje dane rozwiązanie, jest w praktyce bardzo trudne.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne