Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Wykonawca a zawarcie umowy

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęły tylko dwie oferty. Dokonano ich oceny i wybrano najkorzystniejszą. Wykonawca jednak uchyla się od podpisania umowy. Co można w tej sytuacji zrobić?

 

Tryb zapytania o cenę to postępowanie, w którym zgodnie z art. 71 ust.1 Pzp zamawiający zaprasza do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, ale nie mniejszą niż 5. Takie postępowanie można unieważnić, gdy nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu (art. 93 ust. pkt 2 Pzp). A więc do wyboru oferty najkorzystniejszej należy posiadać minimum dwie oferty ważne. Jeśli wykonawca, którego ofertę wybraliśmy jako najkorzystniejszą, uchyla się od podpisania umowy, to uważam, iż można podpisać umowę z wykonawcą, który złożył kolejną ofertę z najniższą ceną. Jest to zgodne z art. 94 ust. 2 Pzp i nie narusza art. 94 ust. 3 w powiązaniu z art. 93 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ – jak wynika z pytania – złożono minimum dwie ważne oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne