Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Partnerstwo publiczno-publiczne

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    dostawa

Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy poświęcony współpracy publiczno-publicznej. Może on pomóc zamawiającym w podjęciu decyzji o stosowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Analizując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: ETS) można zauważyć, że w pewnych sytuacjach zamówienia udzielane w ramach współpracy publiczno-publicznej mogą być wyłączone z obowiązków stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Sformułowanie „w pewnych sytuacjach” oznacza, że wyłączenie to nie ma charakteru automatycznego i może mieć miejsce jedynie po spełnieniu określonych przesłanek, które można znaleźć w orzecznictwie ETS-u. Dlatego też Komisja Europejska opublikowała we wrześniu 2011 r. dokument (SEC(2011)1169) zatytułowany Dokument roboczy służb Komisji w sprawie stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych do stosunków między instytucjami zamawiającymi (współpraca publiczno-publiczna)1, dalej: dokument. W ramach niego przedstawione jest dotychczasowe orzecznictwo ETS-u dotyczące powyższego zagadnienia, jego podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Ma to na celu „pomóc w lepszym zrozumieniu i stosowaniu obowiązujących przepisów prawnych”2.

 

Dokument ma zatem wyłącznie wartość orientacyjno-informacyjną, nie wprowadza do unijnego reżimu zamówień publicznych żadnych nowych uregulowań. Odzwierciedlone jest to w zastrzeżeniu: „Niniejszy dokument roboczy służb Komisji ma charakter informacyjny i w żaden sposób nie wiąże tej instytucji. Należy zauważyć, iż w każdym przypadku interpretacja unijnego prawa pozostaje w gestii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Obowiązujące uregulowania prawne

W punkcie drugim dokumentu przypomniane jest, że zapisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi (dalej: dyrektywa 2004/18/WE) mają zastosowanie niezależnie od tego, czy podmiot realizujący zamówienie jest podmiotem prywatnym, czy też publicznym. Wynika to z zapisów art. 1 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE. Zakres przedmiotowy tego artykułu został wielokrotnie potwierdzony przez ETS3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne