Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Organizacje międzynarodowe (cz. 2)

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Uregulowania dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz zasady pozyskiwania tych kontraktów przez wykonawców.

Wpaździernikowym numerze „Przetargów Publicznych” ukazał się artykuł poświęcony zamówieniom publicznym udzielanym przez organizacje międzynarodowe, w ramach którego prezentowane były uregulowania stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Niniejszy artykuł stanowi niejako jego kontynuację i prezentuje przepisy dotyczące zamówień publicznych, które są stosowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zasięg i cel

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations – UN, http://www.un.org) powstała w październiku 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej, zapewnienie pokoju na świecie oraz działania na rzecz praw człowieka.

 

ONZ jest obecnie jedną z największych, działających w skali globalnej, organizacji międzynarodowych. W interesującym nas obszarze, czyli w zamówieniach publicznych, dysponuje rocznym budżetem na wydatki liczonym w miliardach dolarów, który co roku wzrasta – w latach 2000-2006 uległ prawie trzykrotnemu zwiększeniu (patrz wykresy 1-3). Niestety, tylko niewielka cześć tej kwoty trafia do polskich wykonawców. W roku 2005 było to tylko 3290 dolarów, zaś w roku 2006 niewiele więcej, bo 5842 dolary. Jest to naprawdę słaby wynik, jeśli porównamy go np. z naszymi południowymi sąsiadami. W roku 2006, ostatnim względem którego dane są dostępne, przedsiębiorcy z Czech dostarczyli ONZ towary i usługi o wartości ponad 4,7 mln dolarów, zaś ze Słowacji o wartości 48,6 tys. dolarów. Choć może, z drugiej strony, należy się cieszyć, gdyż np. wartość zamówień zrealizowanych na potrzeby ONZ w latach 2005-2006 przez przedsiębiorstwa litewskie wyniosła zero1. Mam nadzieję, iż niezależnie od tego, którą z powyższych opinii podziela czytelnik, niniejszy artykuł przyczyni się do zwiększenia kwoty zamówień publicznych realizowanych przez polskich przedsiębiorców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne