Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Siwz w internecie

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Magdalena Michałowska
Dokumenty udostępniane w...
Autor: fot. Ingram Publishing

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu publicznym, gdyż informuje o oczekiwaniach i zamierzeniach związanych z jego wykonaniem. Dlatego tak istotna jest kwestia jej dostępności dla wykonawców.

Zamówienie publiczne jest procedurą mocno sformalizowaną, wymagającą od zamawiającego dużego zaangażowania już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy bowiem opisać przedmiot zamówienia, oszacować z należytą starannością jego wartość, ustalić warunki wykonania zobowiązań umowy oraz sporządzić „instrukcję” dla wykonawców według enumeratywnych zaleceń ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Dokumentem tym jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – w nowym stanie prawnym nieodzowna nieomal w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. I to nie tylko w trybach podstawowych: przetargu nieograniczonym, ograniczonym, ale również w pozostałych trybach wybranych z przesłanek uprawniających do ich stosowania, tj. negocjacjach z ogłoszeniem, negocjacjach bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnym, zapytaniu o cenę. Co prawda, siwz pojawia się na różnych etapach wyżej wymienionych postępowań, ale zawsze będzie dokumentem przygotowywanym w oparciu o wskazania zawarte w art. 36 Pzp.

Komunikacja elektroniczna

Znowelizowane w 2006 roku (ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.) przepisy Pzp wprowadziły możliwość zastosowania środków elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kilku poziomach zaawansowania. Najprostszym poziomem jest elektroniczna komunikacja między zamawiającym a wykonawcą. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne