Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Siwz w internecie

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Magdalena Michałowska
Dokumenty udostępniane w...
Autor: fot. Ingram Publishing

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu publicznym, gdyż informuje o oczekiwaniach i zamierzeniach związanych z jego wykonaniem. Dlatego tak istotna jest kwestia jej dostępności dla wykonawców.

Zamówienie publiczne jest procedurą mocno sformalizowaną, wymagającą od zamawiającego dużego zaangażowania już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy bowiem opisać przedmiot zamówienia, oszacować z należytą starannością jego wartość, ustalić warunki wykonania zobowiązań umowy oraz sporządzić „instrukcję” dla wykonawców według enumeratywnych zaleceń ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Dokumentem tym jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – w nowym stanie prawnym nieodzowna nieomal w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. I to nie tylko w trybach podstawowych: przetargu nieograniczonym, ograniczonym, ale również w pozostałych trybach wybranych z przesłanek uprawniających do ich stosowania, tj. negocjacjach z ogłoszeniem, negocjacjach bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnym, zapytaniu o cenę. Co prawda, siwz pojawia się na różnych etapach wyżej wymienionych postępowań, ale zawsze będzie dokumentem przygotowywanym w oparciu o wskazania zawarte w art. 36 Pzp.

Komunikacja elektroniczna

Znowelizowane w 2006 roku (ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.) przepisy Pzp wprowadziły możliwość zastosowania środków elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kilku poziomach zaawansowania. Najprostszym poziomem jest elektroniczna komunikacja między zamawiającym a wykonawcą. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne