Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ważność szacowania

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

 

Informacja ta ma wpływ na wybór procedury wyboru wykonawcy i reżim, w jakim będzie ona prowadzona. Termin określenia wartości planowanego zamówienia nie jest dowolny. W art. 35 ust. 1 obecnie obowiązującego pzp ustawodawca określił, że ustalenia wartości dostaw i usług dokonuje się nie wcześ­niej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, a robót budowlanych – nie wcześniej niż 6 miesięcy. Terminy te zostają zachowane w nowym pzp, przy czym dla zamówień udzielanych w częściach prawodawca dodatkowo wskazuje, że terminy te odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań (zob. art. 36 ust. 1 nowego pzp). Szacowanie wartości zamówienia musi się odbyć z należytą starannością. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze zamawiający wszczyna postępowanie wyłaniające wykonawcę w terminach krótszych niż wskazane w omawianym przepisie prawa. Nierzadko zdarzają się również sytuacje, gdy postępowanie rozpoczynane w okresie ważności ustalenia wartości zamówienia musi zostać unieważnione, a powtórne jego ogłoszenie następuje już po upływie ważności oszacowania jego wartości. W takim przypadku u mniej doświadczonych zamawiających może się pojawić pytanie, czy istnieje konieczność ponownego oszacowania wartości tego zamówienia, gdy jego zakres i warunki wykonania nie ulegają zmianie? Odpowiedź jest twierdząca, a poświadcza to KIO rozpatrująca zastrzeżenia zamawiającego wniesione do wyników kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa UZP.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne