Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ryczałt czy kosztorys?

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego.

Za wykonanie świadczenia należy zapłacić wynagrodzenie. Jest to oczywiste, ale na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) po zakończeniu rozliczeń często jedna ze stron ma poczucie krzywdy.

 

Powodów jest kilka, z czego najważniejszy to nagminne sporządzanie przez zamawiających nierównych dwustronnie umów i nie mniej ważny – brak świadomości, jakie ryzyko ciąży na wykonawcy z tytułu podpisania takiej właśnie umowy.

 

Ze względu na wartość i złożoność świadczenia najwięcej emocji budzą umowy o roboty budowlane, a więc te, których rezultatem jest wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego.

Formy wynagrodzenia

Od 2001 r. w Polsce nie obowiązują przepisy, które z urzędu ustalają, jaką należy przyjąć formę wynagrodzenia za roboty budowlane i na jakich zasadach można ją zmieniać. Wyjątek stanowią umowy zawierane w oparciu o przepisy zamówień publicznych, gdzie bardzo rygorystycznie określono sytuacje, w których nie wolno zmieniać treści umowy. Zakaz dotyczy sytuacji wprowadzania zmian niekorzystnych dla zamawiającego, prowadzących do zmiany treści oferty oraz powoływania się na okoliczności, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ustawa stanowi również, że bez zgody zamawiającego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie – zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne