Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Ryczałt czy kosztorys?

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego.

Za wykonanie świadczenia należy zapłacić wynagrodzenie. Jest to oczywiste, ale na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) po zakończeniu rozliczeń często jedna ze stron ma poczucie krzywdy.

 

Powodów jest kilka, z czego najważniejszy to nagminne sporządzanie przez zamawiających nierównych dwustronnie umów i nie mniej ważny – brak świadomości, jakie ryzyko ciąży na wykonawcy z tytułu podpisania takiej właśnie umowy.

 

Ze względu na wartość i złożoność świadczenia najwięcej emocji budzą umowy o roboty budowlane, a więc te, których rezultatem jest wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego.

Formy wynagrodzenia

Od 2001 r. w Polsce nie obowiązują przepisy, które z urzędu ustalają, jaką należy przyjąć formę wynagrodzenia za roboty budowlane i na jakich zasadach można ją zmieniać. Wyjątek stanowią umowy zawierane w oparciu o przepisy zamówień publicznych, gdzie bardzo rygorystycznie określono sytuacje, w których nie wolno zmieniać treści umowy. Zakaz dotyczy sytuacji wprowadzania zmian niekorzystnych dla zamawiającego, prowadzących do zmiany treści oferty oraz powoływania się na okoliczności, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ustawa stanowi również, że bez zgody zamawiającego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie – zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne