Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ryczałt czy kosztorys?

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego.

Za wykonanie świadczenia należy zapłacić wynagrodzenie. Jest to oczywiste, ale na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) po zakończeniu rozliczeń często jedna ze stron ma poczucie krzywdy.

 

Powodów jest kilka, z czego najważniejszy to nagminne sporządzanie przez zamawiających nierównych dwustronnie umów i nie mniej ważny – brak świadomości, jakie ryzyko ciąży na wykonawcy z tytułu podpisania takiej właśnie umowy.

 

Ze względu na wartość i złożoność świadczenia najwięcej emocji budzą umowy o roboty budowlane, a więc te, których rezultatem jest wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego.

Formy wynagrodzenia

Od 2001 r. w Polsce nie obowiązują przepisy, które z urzędu ustalają, jaką należy przyjąć formę wynagrodzenia za roboty budowlane i na jakich zasadach można ją zmieniać. Wyjątek stanowią umowy zawierane w oparciu o przepisy zamówień publicznych, gdzie bardzo rygorystycznie określono sytuacje, w których nie wolno zmieniać treści umowy. Zakaz dotyczy sytuacji wprowadzania zmian niekorzystnych dla zamawiającego, prowadzących do zmiany treści oferty oraz powoływania się na okoliczności, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ustawa stanowi również, że bez zgody zamawiającego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie – zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne