Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

XV Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 29-10-2020

Zamawiający i wykonawcy z całego kraju już po raz piętnasty uczestniczyli w najważniejszym wydarzeniu merytorycznym w Polsce poświęconym zamówieniom publicznym. Celem konferencji było przede wszystkim zdobycie wiedzy w zakresie nowej ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Zaproszeni eksperci podczas swoich wykładów analizowali te zagadnienia uregulowane w nowym pzp, które wywołują największe wątpliwości interpretacyjne bądź wymagają ich zdaniem dopracowania legislacyjnego.


Jak co roku frekwencja dopisała, choć z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii większość uczestników zdecydowała się na udział w spotkaniu w formule online. Organizatorzy konferencji dołożyli natomiast wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo osób, które zdecydowały się na formę tradycyjnego uczestnictwa i spędziły ten czas w Jachrance.


Z zaproszenia do udziału w XV Forum Przetargów Publicznych skorzystali: kierownicy działów zamówień i specjaliści ds. zamówień publicznych w administracji rządowej i samorządowej; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, kierownicy jsfp; przedstawiciele firm startujących w przetargach; konsultanci i trenerzy.

 

Wykłady


mec. Zbigniew Pawlak
Podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału lub kryteriów selekcji, wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych


mec. Anna Specht-Schampera
Postępowanie odwoławcze przed KIO: uwzględnienie odwołania przez zamawiającego a jego odrzucenie przez Izbę; dowody w postępowaniu odwoławczym

 

mec. Jarosław Jerzykowski
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

 

mec. Agnieszka Suchecka
Klauzule abuzywne w umowach o zp, czyli rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie o udzielenie zamówienia publicznego

 

Krzysztof Puchacz
Zmiany w ustawie o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 

Iwona Ziarniak
Wadium: fakultatywność wadium; wysokość i termin jego wnoszenia; formy niepieniężne; zasady zwrotu i zatrzymania


dr Ewaryst Kowalczyk
Nowe regulacje dotyczące kontroli zamówień publicznych: współpraca organów kontroli; analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa; przesłanki wszczęcia kontroli


adw. Grzegorz Mazurek
Przedmiotowe środki dowodowe a odrzucenie oferty w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia


Ewa Żak
Zamówienia bagatelne do 130 tys. zł ze szczególnym uwzględnieniem definicji zakupu jednorazowego


Piotr Pieprzyca
Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych


Magdalena Michałowska
Dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji postępowania oraz forma udostępniania protokołu wraz z załącznikami


Jerzy Wysocki
Projektant jako pełnomocnik zamawiającego i jego odpowiedzialność za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia

 

Grzegorz Soluch
Nadzorowanie i raportowanie wykonania zamówienia przez zamawiającego

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne