Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Informacje wprowadzające w błąd

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Zbigniew Leszczyński

Jak należy ocenić regulacje nowego pzp dotyczące wykluczenia wykonawcy z systemu zamówień publicznych wskutek złożenia przez niego nieprawdziwych informacji?

 

Doświadczenie pokazuje, że na rynku zamówień publicznych występują nie tylko wykonawcy rzetelni, ale też podmioty nieuczciwe. Tracą na tym zarówno ci uczciwi wykonawcy, jak i przede wszystkim instytucje zamawiające. Moim zdaniem należy bezwzględnie eliminować z rynku zamówień publicznych wykonawców nieuczciwych. W każdym postępowaniu zamawiający powinni stosować wszystkie przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5–10.


Najważniejszym elementem systemu zamówień publicznych jest etap realizacji umowy. Potwierdza to ustawodawca w przepisach nowego pzp, wprowadzając do systemu nowe obowiązki zamawiającego, takie jak raport z realizacji zamówienia (art. 446 nowego pzp – przepis ten określa przy tym zawartość takiego raportu) i ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448). Raport nie będzie upubliczniany, a ogłoszenie o wykonaniu umowy będzie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projekt rozporządzenia dot. ogłoszenia o wykonaniu umowy wskazuje, że ogłoszenie będzie zawierało m.in.: nazwę wykonawcy; wskazanie, czy umowa została wykonana; termin wykonania umowy, w tym informację, czy umowę wyko­nano w pierwotnie określonym terminie; informacje o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do zmiany umowy, przyczyny dokona­nia zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmian wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianami umowy, łączną wartość wynagrodzenia wypłaconego z tytułu zrealizowanej umowy; informację, czy umowa została wykonana należycie.


Moim zdaniem zarówno raport, jak i publiczne ogłoszenie o wykonaniu umowy przyczynią się do eliminacji nieuczciwych wykonawców i będą podstawą do oceny ich rzetelności, a więc do oceny spełniania przez nich przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 nowego pzp.

 

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne