Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kontrola państwowa w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Dariusz Zielecki
Autor: fot. Archiwum PP

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi

Wartość rynku zamówień publicznych co roku dynamicznie rośnie. W 2006 r. była szacowana przez UZP na kwotę prawie 80 mld zł (co stanowiło ok. 7,6 proc. PKB). Dla porównania – w 2004 roku było to 48 mld zł. W warunkach polskich, tak zresztą jak i w warunkach innych krajów europejskich, charakteryzujących się silną decentralizacją podmiotów sektora publicznego wobec tak znacznych kwot, niezbędne staje się ujęcie tego rynku zamówień w ramy prawne i instytucjonalne, które zagwarantują optymalne wykorzystanie środków publicznych i osiągnięcie pożądanych efektów. Należy przy tym pamiętać, ze racjonalność działania sektora publicznego nie jest determinowana mechanizmami rynkowymi w takim stopniu, jak w przypadku prywatnych podmiotów gospodarczych.

 

Jednolicie opisany system zamówień publicznych funkcjonuje w Polsce od 1994 r., tj. od wejścia w życie ustawy z czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Wcześniej, tj. po transformacji ustrojowej w 1989 r., problematykę tę określały różne wewnętrzne przepisy dotyczące pojedynczych jednostek lub grup jednostek sektora publicznego. Ustawa o zamówieniach publicznych powstała na długo przed akcesją Polski do UE i w miarę zbliżania się do tej daty ulegała stopniowej modernizacji pod kątem przygotowania systemu zamówień w Polsce do warunków współpracy w Unii. Możliwości ulepszania wyczerpały się w roku 2004 i dlatego wprowadzono nową ustawę. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowe zasady obowiązujące od wielu lat w państwach UE również w „starej” polskiej ustawie od początku jej funkcjonowania były szeroko uwzględnione.

System kontroli państwowej

Kontrola w polskich warunkach prowadzona jest przez różne organy, m.in. prezesa UZP. Warto wspomnieć, że w 2006 r. przeprowadził on 296 kontroli uprzednich, które objęły zamówienia o łącznej wartości 34 mld zł. Nieprawidłowości stwierdzono w 228 przypadkach (77 proc.), w tym nieprawidłowości w 24 zamówieniach powodowały poważne skutki (powtórzenie lub unieważnienie postępowania). Problematyka zamówień publicznych uwzględniana jest także w kontrolach prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego przez prezesów regionalnych izb obrachunkowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne