Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Kontrola państwowa w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Dariusz Zielecki
Autor: fot. Archiwum PP

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi

Wartość rynku zamówień publicznych co roku dynamicznie rośnie. W 2006 r. była szacowana przez UZP na kwotę prawie 80 mld zł (co stanowiło ok. 7,6 proc. PKB). Dla porównania – w 2004 roku było to 48 mld zł. W warunkach polskich, tak zresztą jak i w warunkach innych krajów europejskich, charakteryzujących się silną decentralizacją podmiotów sektora publicznego wobec tak znacznych kwot, niezbędne staje się ujęcie tego rynku zamówień w ramy prawne i instytucjonalne, które zagwarantują optymalne wykorzystanie środków publicznych i osiągnięcie pożądanych efektów. Należy przy tym pamiętać, ze racjonalność działania sektora publicznego nie jest determinowana mechanizmami rynkowymi w takim stopniu, jak w przypadku prywatnych podmiotów gospodarczych.

 

Jednolicie opisany system zamówień publicznych funkcjonuje w Polsce od 1994 r., tj. od wejścia w życie ustawy z czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Wcześniej, tj. po transformacji ustrojowej w 1989 r., problematykę tę określały różne wewnętrzne przepisy dotyczące pojedynczych jednostek lub grup jednostek sektora publicznego. Ustawa o zamówieniach publicznych powstała na długo przed akcesją Polski do UE i w miarę zbliżania się do tej daty ulegała stopniowej modernizacji pod kątem przygotowania systemu zamówień w Polsce do warunków współpracy w Unii. Możliwości ulepszania wyczerpały się w roku 2004 i dlatego wprowadzono nową ustawę. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowe zasady obowiązujące od wielu lat w państwach UE również w „starej” polskiej ustawie od początku jej funkcjonowania były szeroko uwzględnione.

System kontroli państwowej

Kontrola w polskich warunkach prowadzona jest przez różne organy, m.in. prezesa UZP. Warto wspomnieć, że w 2006 r. przeprowadził on 296 kontroli uprzednich, które objęły zamówienia o łącznej wartości 34 mld zł. Nieprawidłowości stwierdzono w 228 przypadkach (77 proc.), w tym nieprawidłowości w 24 zamówieniach powodowały poważne skutki (powtórzenie lub unieważnienie postępowania). Problematyka zamówień publicznych uwzględniana jest także w kontrolach prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego przez prezesów regionalnych izb obrachunkowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne