Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ewolucja systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Andrzej Panasiuk
Autor: fot. Archiwum PP

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajnie, tanio i dobrze, powinniśmy przekazać to komuś, kto zrobi to lepiej niż my

Mieliśmy do tej pory kilka nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i tak samo ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapowiadają się, niestety, kolejne nowelizacje. Mówię niestety, ponieważ nadmiar regulacji prawnych nie sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. Zapowiadana nowelizacja Pzp myślę, że zostanie uchwalona dość szybko i będzie dotyczyła szczególnie tych kwestii, co do których swoje wątpliwości wyraziła Komisja Europejska.

 

Mówiąc o literze prawa chciałbym, aby podczas tej konferencji udało nam się dotrzeć do „ducha zamówień publicznych”. Pomocne tutaj będzie określenie pewnych obszarów i celów, a także odpowiedzenie sobie na pytanie: W jakim celu udzielamy zamówienia publicznego? Odpowiedź zazwyczaj brzmi: „Ponieważ chcemy wydatkować środki publiczne w sposób rzetelny, racjonalny i efektywny”. Aby dokładniej zobrazować tę kwestię, chciałbym wskazać na kilka ważnych funkcji, jakie spełnia system zamówień publicznych.

 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na tzw. funkcję stymulacyjną. Zamówienia publiczne stymulują i wzmacniają konkurencję, która jest jednym z elementów wydatkowania środków publicznych (…).

 

Drugą funkcję określiłbym jako funkcję protekcjonistyczną i podzielił na zewnętrzną i wewnętrzną. Funkcja wewnętrzna zapewnia ochronę uczestnikom postępowania: zarówno przed ich nieświadomym działaniem, wynikającym z niewiedzy, jak i przed postępowaniem nielegalnym czy nierzetelnym. Funkcja ta chroni też wykonawców przed arbitralnymi rozstrzygnięciami zamawiających. Funkcja protekcjonistyczna zewnętrzna wyraża się natomiast w tym, w jaki sposób poprzez udzielane zamówienie publiczne możemy ingerować w środowisko zewnętrzne na danym obszarze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne