Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ewolucja systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Andrzej Panasiuk
Autor: fot. Archiwum PP

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajnie, tanio i dobrze, powinniśmy przekazać to komuś, kto zrobi to lepiej niż my

Mieliśmy do tej pory kilka nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i tak samo ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapowiadają się, niestety, kolejne nowelizacje. Mówię niestety, ponieważ nadmiar regulacji prawnych nie sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. Zapowiadana nowelizacja Pzp myślę, że zostanie uchwalona dość szybko i będzie dotyczyła szczególnie tych kwestii, co do których swoje wątpliwości wyraziła Komisja Europejska.

 

Mówiąc o literze prawa chciałbym, aby podczas tej konferencji udało nam się dotrzeć do „ducha zamówień publicznych”. Pomocne tutaj będzie określenie pewnych obszarów i celów, a także odpowiedzenie sobie na pytanie: W jakim celu udzielamy zamówienia publicznego? Odpowiedź zazwyczaj brzmi: „Ponieważ chcemy wydatkować środki publiczne w sposób rzetelny, racjonalny i efektywny”. Aby dokładniej zobrazować tę kwestię, chciałbym wskazać na kilka ważnych funkcji, jakie spełnia system zamówień publicznych.

 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na tzw. funkcję stymulacyjną. Zamówienia publiczne stymulują i wzmacniają konkurencję, która jest jednym z elementów wydatkowania środków publicznych (…).

 

Drugą funkcję określiłbym jako funkcję protekcjonistyczną i podzielił na zewnętrzną i wewnętrzną. Funkcja wewnętrzna zapewnia ochronę uczestnikom postępowania: zarówno przed ich nieświadomym działaniem, wynikającym z niewiedzy, jak i przed postępowaniem nielegalnym czy nierzetelnym. Funkcja ta chroni też wykonawców przed arbitralnymi rozstrzygnięciami zamawiających. Funkcja protekcjonistyczna zewnętrzna wyraża się natomiast w tym, w jaki sposób poprzez udzielane zamówienie publiczne możemy ingerować w środowisko zewnętrzne na danym obszarze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne