Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Negocjacje bez ogłoszenia

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie nowych przepisów?

 

Dotychczasowa praktyka zamawiających związana z trybem negocjacji bez ogłoszenia wskazuje, że najczęstszą przesłanką prawną stosowania tego trybu jest konieczność pilnego udzielenia zamówienia. Ustawa z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019) przewiduje możliwość zastosowania tego trybu w postępowaniach o wartości niższej niż progi unijne, w sytuacji gdy nastąpi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a dodatkowo nie można zachować terminów określonych dla trybu podstawowego (art. 301 ust. 1 pkt 3 nowego pzp).


Zamawiający powinni pamiętać o tym, że konieczność pilnego udzielenia zamówienia, bez możliwości zastosowania trybu podstawowego, musi wpływać na czas niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Ważne jest, by w takim wypadku wskazać, że zamawiający nie dysponuje wystarczającą ilością czasu na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie otwartym. W praktyce zamawiający musi wykazać, że długość prowadzenia postępowania w trybie podstawowym uniemożliwia realizację przedmiotu zamówienia.


Stosując tę podstawę wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamawiający powinni również odpowiednio dobrać grupę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji. Ze względu na to, że zamawiający musi pilnie udzielić zamówienia, wykonawcy powinni zostać tak dobrani, aby posiadali wystarczające doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, znali jego specyfikę i mogli rozpocząć realizację zawartej umowy niezwłocznie.

 

Piotr Pieprzyca

specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca; członek zarządu OSKZP

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne