Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Terminy w postępowaniu według nowego pzp

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Iwona Ziarniak

W nowym pzp ustawodawca przewidział minimalne terminy, w których uczestnicy postępowania zobowiązani są podjąć poszczególne czynności. Terminy te uzależnione są od wartości zamówienia.

 

Ustawowe terminy minimalne, w jakich należy składać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zamówienia o wartości równej progom unijnym lub wyższej•Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert wynosi co najmniej 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu, z możliwością skrócenia maksymalnie do 15 dni na podstawie art. 138 ust. 2 nowego pzp. Możliwe jest też skrócenie o 5 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 nowego pzp.

 

  • Przetarg ograniczony

 

Termin składania wniosków wynosi co najmniej 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia, z możliwością skrócenia, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, jednak termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia. Termin składania ofert wynosi co najmniej 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, a zamawiający może skrócić termin, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 151 ust. 2–4 nowego pzp.

 

  • Negocjacje z ogłoszeniem

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia. Termin składania ofert wstępnych wynosi co najmniej 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych, z możliwością skrócenia, gdy zachodzi przesłanka z art. 162 ust. 2–4 nowego pzp.

 

  • Dialog konkurencyjny

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia.

 

  • Partnerstwo innowacyjne

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia. Termin składania ofert wstępnych nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert wstępnych.
Ustawowe terminy minimalne, w jakich należy składać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zamówienia o wartości poniżej progów unijnych

 

  • Tryb podstawowy

 

Termin składania ofert w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia. W przypadku ofert ostatecznych zamawiający wyznacza termin na ich złożenie z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych.

 

[...]

 

ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne