Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odpady medyczne

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Wanda Bertman-Janik
Tagi:    konsorcjum   siwz

Transport i utylizacja zakaźnych odpadów medycznych w świetle regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Jest to definicja legalna, zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251). Do odpadów medycznych możemy zakwalifikować: substancje stałe, ciekłe i gazowe, powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych. Powstają w jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady leczniczo-wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, poradnie, punkty i praktyki lekarskie.

Klasyfikacja

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, odpady medyczne powstają w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.  Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206) klasyfikuje odpady medyczne w grupie 18:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne