Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Umowa na czas oznaczony

Data publikacji: 03-06-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

 

Należą do nich dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej i ciepła z sieci ciepłowniczej, licencje na oprogramowanie komputerowe oraz usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Umowy o zamówienia na dostawy i usługi inne niż wskazane powyżej, a także na roboty budowlane muszą mieć oznaczony datą lub zdarzeniem okres obowiązywania. W praktyce na szczęście trudno sobie wyobrazić umowę zawieraną na czas nieokreślony, której przedmiotem byłoby wykonanie określonych robót budowlanych.


W treści umów konstruowanych przez zamawiającego nie może być żadnych haczyków lub kruczków, dzięki którym umowa pozornie zawarta na czas oznaczony tak naprawdę byłaby umową na czas nieoznaczony. Przykładem takich niedozwolonych praktyk mogą być następujące zapisy umowne: „Umowa wchodzi w życie z dniem … i obowiązuje przez okres jednego roku. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy 1-roczne, jeżeli żadna ze stron najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem danego okresu obowiązywania nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zamierza przedłużać umowy”. Zapisy tego typu nie rozstrzygają jednoznacznie o terminie obowiązywania zawartej umowy, gdyż kwestia ustalenia terminu, w którym strony przestają być związane tą umową, jest uzależniona od przyszłej woli stron wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. Oznacza to, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony, czym naruszono art. 142 ust. 1 pzp. Taka konkluzja wynika z orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej:


Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 22 października 2009 r. (BDF1/4900/50/50/09/1809)
„Zdaniem Głównej Komisji Orzekającej, wskazana treść oznacza, iż Obwiniony w dacie zawarcia umowy nie oznaczył w sposób jednoznaczny okresu jej obowiązywania, określając wyłącznie warunek przerwania nieoznaczonego okresu obowiązywania umowy (…) Działanie Obwinionego spełnia przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne