Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zawieranie umów do 14 tys. euro

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Podstawowe zasady dotyczące postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej, od której jest uzależniony obowiązek stosowania Pzp oraz największe problemy, jakie niesie ze sobą korzystanie z powyższego wyłączenia ustawowego.

Art. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przewiduje katalog wyłączeń zupełnych1. Zawarte w tym przepisie dyspozycje pozwalają zamawiającym na niestosowanie przepisów Pzp w przypadku zawartych tam zamówień. W pkt 8 wspomnianego artykułu zawarto zapis, iż ustawy nie stosuje się również do zamówień oraz konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, iż wydatkowanie tych kwot i zawieranie umów do wspomnianego progu może się odbywać w sposób całkowicie dowolny.

Opis i szacowanie wartości

Jednym z elementów wstępnego etapu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego jest opis oraz oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Jest to konieczne do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 4 pkt 8 Pzp. Wskazania ustawowe dotyczące zasad opisywania przedmiotu zamówienia, w tym obowiązku zachowania zasady uczciwej konkurencji, zawierają art. 29-31 Pzp. Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia, w tym także wartości zamówienia na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamawiający powinien dokonać w oparciu o normy prawne wynikające z art. 32-35 Pzp. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości przedmiotu zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ważny pozostaje również zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości przedmiotu zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych, wyrażony w art. 32 ust. 2 Pzp. Zgodnie z nim wynagrodzenie należne wykonawcy powinno zostać oszacowane przez zamawiającego z należytą starannością. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne