Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zawieranie umów do 14 tys. euro

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Podstawowe zasady dotyczące postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej, od której jest uzależniony obowiązek stosowania Pzp oraz największe problemy, jakie niesie ze sobą korzystanie z powyższego wyłączenia ustawowego.

Art. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przewiduje katalog wyłączeń zupełnych1. Zawarte w tym przepisie dyspozycje pozwalają zamawiającym na niestosowanie przepisów Pzp w przypadku zawartych tam zamówień. W pkt 8 wspomnianego artykułu zawarto zapis, iż ustawy nie stosuje się również do zamówień oraz konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, iż wydatkowanie tych kwot i zawieranie umów do wspomnianego progu może się odbywać w sposób całkowicie dowolny.

Opis i szacowanie wartości

Jednym z elementów wstępnego etapu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego jest opis oraz oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Jest to konieczne do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 4 pkt 8 Pzp. Wskazania ustawowe dotyczące zasad opisywania przedmiotu zamówienia, w tym obowiązku zachowania zasady uczciwej konkurencji, zawierają art. 29-31 Pzp. Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia, w tym także wartości zamówienia na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamawiający powinien dokonać w oparciu o normy prawne wynikające z art. 32-35 Pzp. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości przedmiotu zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ważny pozostaje również zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości przedmiotu zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych, wyrażony w art. 32 ust. 2 Pzp. Zgodnie z nim wynagrodzenie należne wykonawcy powinno zostać oszacowane przez zamawiającego z należytą starannością. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne