Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ryzyko wspierania zamawiającego

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Martyna Waluśkiewicz

Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na jakie aspekty przepisu należy więc zwrócić uwagę?

Spośród przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, na szczególną uwagę zasługuje przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp.

 

Analizując jej treść, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co oznacza stwierdzenie „wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności”. Dzięki temu można będzie ustalić przyczyny wprowadzenia do ustawy tego rodzaju regulacji oraz jej znaczenia dla warunków prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp.


Znajomość zasad – wymagana

Odnosząc się do tych kwestii, warto wskazać na art. 7 pzp, określający podstawowe zasady udzielania zamówień, takie jak: uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców – w tym równy dostęp do informacji oraz dokumentów określających warunki postępowania, bezstronność, obiektywizm, przejrzystość procedury i jawność kryteriów ocen.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne