Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ryzyko wspierania zamawiającego

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Martyna Waluśkiewicz

Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na jakie aspekty przepisu należy więc zwrócić uwagę?

Spośród przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, na szczególną uwagę zasługuje przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp.

 

Analizując jej treść, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co oznacza stwierdzenie „wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności”. Dzięki temu można będzie ustalić przyczyny wprowadzenia do ustawy tego rodzaju regulacji oraz jej znaczenia dla warunków prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp.


Znajomość zasad – wymagana

Odnosząc się do tych kwestii, warto wskazać na art. 7 pzp, określający podstawowe zasady udzielania zamówień, takie jak: uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców – w tym równy dostęp do informacji oraz dokumentów określających warunki postępowania, bezstronność, obiektywizm, przejrzystość procedury i jawność kryteriów ocen.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne