Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Tryby udzielania zamówień o wartości wyższej niż progi unijne

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Praktyczne wykorzystanie przepisów nowego pzp będzie nie lada wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, w tym także dla wykonawców, którzy będą musieli zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia i zweryfikować poszczególne wytyczne. W tym numerze prześledzimy poszczególne regulacje w zakresie kluczowych kwestii proceduralnych, jakie ustanowiono w nowym pzp w zależności od trybu prowadzenia postępowania.

 

Przebieg postępowania

 

Przetarg nieograniczony

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają oferty, a zamawiający bada i ocenia oferty z kwalifikacją podmiotową, przy czym jeżeli przewidział w SWZ możliwość procedury odwróconej, najpierw bada i ocenia oferty, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

 

Przetarg ograniczony

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zamawiający bada i ocenia wnioski, prekwalifikuje według kryteriów selekcji; następnie zaprasza do składania ofert wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu, w liczbie ustalonej przez siebie.

 

Negocjacje z ogłoszeniem

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.
 

Dialog konkurencyjny

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert.

 

Partnerstwo innowacyjne

W odpowiedzi na ogłoszenie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza do składania ofert na prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie dokonuje zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych, na podstawie których dokonano opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom, uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne