Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Tryby udzielania zamówień o wartości wyższej niż progi unijne

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Praktyczne wykorzystanie przepisów nowego pzp będzie nie lada wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, w tym także dla wykonawców, którzy będą musieli zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia i zweryfikować poszczególne wytyczne. W tym numerze prześledzimy poszczególne regulacje w zakresie kluczowych kwestii proceduralnych, jakie ustanowiono w nowym pzp w zależności od trybu prowadzenia postępowania.

 

Przebieg postępowania

 

Przetarg nieograniczony

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają oferty, a zamawiający bada i ocenia oferty z kwalifikacją podmiotową, przy czym jeżeli przewidział w SWZ możliwość procedury odwróconej, najpierw bada i ocenia oferty, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

 

Przetarg ograniczony

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zamawiający bada i ocenia wnioski, prekwalifikuje według kryteriów selekcji; następnie zaprasza do składania ofert wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu, w liczbie ustalonej przez siebie.

 

Negocjacje z ogłoszeniem

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.
 

Dialog konkurencyjny

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert.

 

Partnerstwo innowacyjne

W odpowiedzi na ogłoszenie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza do składania ofert na prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie dokonuje zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych, na podstawie których dokonano opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom, uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne