Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

II Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, Łochów, 2–4 marca 2020 r.

Data publikacji: 01-04-2020

W dniach od 2 do 4 marca 2020 r. odbyło się w Łochowie Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców. Bardzo dobry odbiór pierwszej edycji Forum skłonił organizatorów do ponowienia tej formy spotkania adresowanej do podmiotów ubiegających się o uzyskanie publicznych kontraktów.

 

Forum zostało zainaugurowane wykładami Gości Specjalnych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak przedstawił główne kierunki zmian w systemie zamówień publicznych, jakie z perspektywy wykonawców nastąpią wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, a mec. Bogdan Artymowicz – dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, omówił kwestię współpracy z podwykonawcami w świetle przepisów nowego pzp. Wpływ zmian ustawy Prawo zamówień publicznych na gospodarkę i sytuację wykonawców to zagadnienie poruszone podczas kolejnego wystąpienia, a temat ten zaprezentowała Agnieszka Olszewska – wiceprzewodnicząca Rady Zamówień Publicznych. Wśród wystąpień inauguracyjnych znalazła się też prelekcja wygłoszona przez mec. Jerzego Pieróga, członka Rady Zamówień Publicznych, na temat: Istotne dla wykonawców zmiany w umowach o zamówienie publiczne na tle obecnych przepisów.

Tematy poszczególnych wykładów, z jakich mogli skorzystać uczestnicy naszej konferencji (zob. ramka) miały na celu omówienie najbardziej problematycznych kwestii związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne, analizę czynności i elementów przekładających się na skuteczność w ich realizacji, a także rozwianie najczęściej pojawiających się wśród wykonawców wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.

 

Round-Table Meetings

 

Drugiego dnia konferencji organizatorzy zaproponowali uczestnikom nową formę spotkań mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń związanych ze specyfiką poszczególnych branż. Spotkania te określono mianem „Round-Table Meetings”, a ich tematyka była następująca:

 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie na dostawy lub usługi informatyczne (Iwona Ziarniak)
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie na roboty budowlane (mec. Martyna Lubieniecka)
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie na dostawy lub usługi w ochronie zdrowia (adw. Grzegorz Mazurek)
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienie na outsourcing usług różnych (Joanna Filipiak)
 • Skuteczne korzystanie ze środków ochrony prawnej (mec. Grzegorz Matejczuk)

 

Tematyka wystąpień

 

 • Zamówienia publiczne w świetle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego (mec. dr Damian Szczepański)
 • Praktyczne problemy ze składaniem ofert elektronicznych przez wykonawców (mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran)
 • Rażąco niska cena – trudności z udowodnieniem przed KIO i perspektywa w nowej ustawie pzp (adw. Grzegorz Mazurek)
 • Najczęściej analizowane przez wykonawców i KIO podstawy wykluczenia z postępowania (mec. Magdalena Falkowska)
 • Składanie wyjaśnień w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz poprawa omyłek na tle orzecznictwa i sądów (mec. Krzysztof Zedlewski)
 • Wadium w postępowaniu – problemy nowe i ciągle aktualne (mec. Joanna Presz-Król)
 • Pozyskiwanie przez wykonawców informacji od zamawiającego przed postępowaniem i w trakcie jego prowadzenia (Piotr Pieprzyca)
 • Samooczyszczenie nie tylko w zamówieniach publicznych (mec. Martyna Lubieniecka)
 • Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo (Joanna Filipiak)

 

Patronaty

 

 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

 

 

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne