Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Rozróżnienie środków dowodowych

Data publikacji: 01-04-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem przebiega granica między dokumentem przedmiotowym a treścią oferty?

 

Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Precyzja określenia wymaganych dokumentów należy do zamawiającego. Problem pojawia się wówczas, gdy zamawiający nieprawidłowo zaszereguje dokumenty do grupy tych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp. Tego typu niedoskonałości nie mogą, zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie, działać na niekorzyść wykonawcy, który w dobrej wierze składa ofertę, działając w zaufaniu do ustalonych przez zamawiającego postanowień specyfikacji.

Jednak nie każdy dokument wskazany przez zamawiającego może pełnić rolę dokumentu przedmiotowego, nie może nim być zwłaszcza ten, który stanowi skonkretyzowanie treści oferty przez wykonawcę. Ale granica w tym zakresie jest nieostra.

Ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych nieodzownym elementem treści oferty jest zawsze cena. Co do pozostałych elementów – to zamawiający określa w siwz wymagany od wykonawcy zakres i sposób konkretyzacji oświadczenia woli. W ramach takiego potwierdzenia mieści się również żądanie przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów poświadczających spełnianie jego wymagań przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dokumenty te należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty ma bowiem dodatkowo znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach. Stąd też jeśli dokument stanowi konkretną treść oferty, to nie ma wobec niego zastosowania procedura sanacyjna przewidziana w art. 26 ust. 3 pzp.


Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne