Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Szerokie rozumienie interesu

Data publikacji: 26-02-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Czy za interes prawny może być uznana chęć zapewnienia prawidłowości postępowania i legalności decyzji zamawiającego prowadzących do zawarcia umowy, nawet jeśli zawarcie umowy nastąpi z innym wykonawcą?

 

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może korzystać ze środków ochrony prawnej przede wszystkim po to, by uzyskać zamówienie publiczne w sytuacji, gdy jego oferta uplasowała się na pierwszym miejscu, ale zamawiający podjął decyzję o tym, iż oferta ta podlega odrzuceniu albo że wykonawca ten powinien być z postępowania wykluczony. W takim wypadku wykonawca nie ma problemu, by wykazać, że ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, co jest elementem obligatoryjnym składanego odwołania.


Inaczej sytuacja wygląda, gdy wykonawca wnosi odwołanie, którego efektem ma być unieważnienie postępowania. To oznacza, że interes w uzyskaniu zamówienia jest interesem przyszłym i niepewnym, ponieważ zamawiający nie ma obowiązku wszczynania postępowania po jego unieważnieniu, a wykonawca nie ma narzędzi prawnych, by go do tego nakłonić. Stąd też pojawia się pytanie, czy rozumienie interesu w uzyskaniu danego zamówienia może być interpretowane tak szeroko. Orzecznictwo Izby nie daje na nie jednoznacznej odpowiedzi. Analizując treść wyroków, można się spotkać z poglądami zarówno negującymi takie rozumienie przedmiotowego interesu, jak i – coraz częściej – wskazującymi na dopuszczalność odwołania wobec niezgodnych z przepisami czynności zamawiającego. W tym drugim wypadku uwzględnienie odwołania powoduje konieczność unieważnienia postępowania.


Uważam, że wykonawcy mają prawo kwestionować niezgodne z przepisami działania zamawiających nawet wtedy, gdy skutkiem tego będzie unieważnienie postępowania. Oprócz zmieniającego się sposobu myślenia KIO na możliwość tę wydaje się wskazywać zasada zawarta w art. 7 ust. 3 pzp, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca; członek zarządu OSKZP

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne