Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kierownik zamawiającego

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Anna Dunajewska-Bańka
Autor: fot. Ingram Publishing

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie prawa zamówień publicznych przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ma charakter odpowiedzialności indywidualnej. Wynikać może jedynie z faktu zawinionego dopuszczenia się przez osoby wskazane w art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uodfp) jednego z czynów określonych w art. 17 tejże ustawy. Specyfika postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce ogranicza krąg osób, mogących ponieść odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do:

 

  • kierownika jednostki sektora finansów publicznych1 udzielającej zamówień publicznych (art. 4 ust. 2 uodfp),
  • pracowników jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 4 ust. 3 uodfp),
  • osób gospodarujących środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w przypadkach, w których jednostki te zobowiązane są do stosowania przepisów Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych (art. 4 ust. 4 uodfp)2.

Tylko osoby fizyczne

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ponoszą podmioty, jak ma to miejsce na gruncie Pzp, ale jedynie osoby fizyczne w zakresie określonym w ustawie uodfp, które w ramach pełnionych funkcji lub wykonywanych obowiązków gospodarują środkami publicznymi3

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne