Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

"Samouzupełnienie" dokumentów

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Paweł Banasik
Tagi:    oświadczenie   siwz

Zdarza się, że wykonawca samodzielnie uzupełnia dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zastanowić się nad skutecznością i konsekwencjami takiej czynności.

Wydaje się, że najlepszą datą graniczną, do której wykonawca może samodzielnie uzupełnić dokumenty, będzie po prostu termin do składania ofert, o którym stanowi art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Miejsce i termin składania ofert

Pojęcie oferty nie sprowadza się wyłącznie do formularza ofertowego. Obejmuje także inne dokumenty złożone w terminie składania ofert przez wykonawcę. Będą to zatem dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), stanowiące faktyczną część oferty w formie załączników, ponadto rozmaite materiały, które zostały załączone przez wykonawcę mimo braku takiego obowiązku wyrażonego w siwz. Oferta w takim rozumieniu często określana jest mianem oferty sensu largo, w przeciwieństwie do oferty sensu stricto, sprowadzającej się często tylko do formularza ofertowego.

 

Przepisem obligującym zamawiającego do podania w siwz miejsca i terminu składania ofert jest art. 36 ust. 1 pkt 11 pzp. Miejsce składania ofert to nie tylko adres zamawiającego. Dla usunięcia ewentualnych wątpliwości wskazane jest podawanie także numeru pomieszczenia, w którym oferta powinna zostać złożona, jeżeli wykonawca dokonuje tego osobiście.

 

Termin składania ofert należy określić w sposób precyzyjny przez wskazanie daty kalendarzowej i godziny, ponieważ z punktu widzenia całego postępowania informacje te mają dla wykonawców kluczowe znaczenie – decydują przecież o ich uczestnictwie w postępowaniu. Jednoznaczne określenie miejsca i terminu składania ofert pozwala na wyodrębnienie momentu, w którym uznać można, że oferta została wniesiona skutecznie.

 

  • Wyrok KIO z dnia 14 października 2009 r. (KIO/UZP 1287/09)

 

Złożenie oferty następuje w momencie jej doręczenia zamawiającemu, a nie w momencie nadania np. w placówce pocztowej.

 

Właśnie ten moment uznać należy za kluczowy w kontekście uzupełniania dokumentów. Każdy wykonawca, który złoży ofertę do czasu upływu terminu składania, może dokonać jej zmiany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne