Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

"Samouzupełnienie" dokumentów

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Paweł Banasik
Tagi:    oświadczenie   siwz

Zdarza się, że wykonawca samodzielnie uzupełnia dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zastanowić się nad skutecznością i konsekwencjami takiej czynności.

Wydaje się, że najlepszą datą graniczną, do której wykonawca może samodzielnie uzupełnić dokumenty, będzie po prostu termin do składania ofert, o którym stanowi art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Miejsce i termin składania ofert

Pojęcie oferty nie sprowadza się wyłącznie do formularza ofertowego. Obejmuje także inne dokumenty złożone w terminie składania ofert przez wykonawcę. Będą to zatem dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), stanowiące faktyczną część oferty w formie załączników, ponadto rozmaite materiały, które zostały załączone przez wykonawcę mimo braku takiego obowiązku wyrażonego w siwz. Oferta w takim rozumieniu często określana jest mianem oferty sensu largo, w przeciwieństwie do oferty sensu stricto, sprowadzającej się często tylko do formularza ofertowego.

 

Przepisem obligującym zamawiającego do podania w siwz miejsca i terminu składania ofert jest art. 36 ust. 1 pkt 11 pzp. Miejsce składania ofert to nie tylko adres zamawiającego. Dla usunięcia ewentualnych wątpliwości wskazane jest podawanie także numeru pomieszczenia, w którym oferta powinna zostać złożona, jeżeli wykonawca dokonuje tego osobiście.

 

Termin składania ofert należy określić w sposób precyzyjny przez wskazanie daty kalendarzowej i godziny, ponieważ z punktu widzenia całego postępowania informacje te mają dla wykonawców kluczowe znaczenie – decydują przecież o ich uczestnictwie w postępowaniu. Jednoznaczne określenie miejsca i terminu składania ofert pozwala na wyodrębnienie momentu, w którym uznać można, że oferta została wniesiona skutecznie.

 

  • Wyrok KIO z dnia 14 października 2009 r. (KIO/UZP 1287/09)

 

Złożenie oferty następuje w momencie jej doręczenia zamawiającemu, a nie w momencie nadania np. w placówce pocztowej.

 

Właśnie ten moment uznać należy za kluczowy w kontekście uzupełniania dokumentów. Każdy wykonawca, który złoży ofertę do czasu upływu terminu składania, może dokonać jej zmiany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne