Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Komunikacja bezpośrednia

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Jak z praktycznego punktu widzenia należy ocenić dopuszczone na gruncie przepisów pzp możliwości bezpośredniego kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami?

 

Aktualnie obowiązujące przepisy pzp umożliwiają bezpośrednie kontaktowanie się zamawiającego z wykonawcami nie tylko w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale i w trakcie czynności przygotowawczych do takiego postępowania. Na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania zamawiający może zastosować dialog techniczny, który jest dla niego szansą na pozyskanie (i usystematyzowanie) specjalistycznej wiedzy od podmiotów specjalizujących się w oferowaniu danych rozwiązań, i skorzystać z wiedzy ekspertów, praktyków, którymi nie zawsze dysponuje zamawiający. Wielu jednak wykonawców, ze względu na obligatoryjną przesłankę wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, obawia się negatywnych konsekwencji udziału w dialogu. Należy mieć na uwadze, że przesłanka ta nie działa automatycznie, a ustawodawca zobowiązał zamawiającego do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie niezakłóconego konkurowania wykonawcom – zarówno tym biorącym udział w dialogu technicznym, jak i tym, którzy w nim nie uczestniczyli. Wykorzystanie dialogu jest istotne dla całego procesu zakupowego, ponieważ potencjalni wykonawcy biorący udział w dialogu mają możliwość zaprezentowania swojego autorskiego podejścia do zakresu i sposobu realizacji zamówienia. Ta praktyczna wiedza jest ważna z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia i umożliwia minimalizację ryzyk związanych z jego realizacją. Podobnie jest w trybach, w których dialog lub negocjacje są możliwe już po wszczęciu postępowania i w których istnieje możliwość wymiany doświadczeń i wprowadzenia zmian do sposobu realizacji zamówienia, tak aby zabezpieczyć obiektywne i uzasadnione potrzeby zamawiającego, a wykonawcy umożliwić należyte jego zrealizowanie. W trakcie postępowania kontaktowanie się jest sformalizowane i aby było ono wiążące, wykonawca musi dochować formy komunikacji oraz podjąć działania w odpowiednim terminie.


Iwona Ziarniak
ekspert z zakresu zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne