Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Jak udzielić zamówienia z wolnej ręki

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. P. Kanarek

Aby udzielić zamówienia z wolnej ręki, zamawiający musi spełnić jedną z dziesięciu zawartych w ustawie przesłanek. Problemem okazuje się jednak ich interpretacja, którą zamawiający często – i do tego błędnie – dostosowują do własnych potrzeb.

Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem negocjacyjnym bez publikacji ogłoszenia i opiera się na przepisach dyrektyw Unii Europejskiej (dyrektywa 204/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywa 204/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). Negocjacje w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki prowadzone są tylko z jednym wykonawcą, a więc w sposób całkowicie niekonkurencyjny. Ustawodawca, wprowadzając ten tryb, zastrzegł w art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), że można go stosować tylko wtedy, gdy potrafimy określić, iż doszło do spełnienia przesłanek opisanych w ustawie, umożliwiających lub raczej zezwalających na jego zastosowanie. Biorąc pod uwagę specyfikę tego trybu, polegającą na tym, iż jest on całkowicie niekonkurencyjny, zamawiający musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, decydując się na jego wybór. Jak już wspomniałem wcześniej, zamówienie z wolnej ręki można zastosować jedynie w przypadkach opisanych w art. 67 Pzp. W zapisach wprowadzono wiele alternatywnych przypadków, jednak wystarczy, aby w celu zastosowania tego trybu spełniony został choć jeden z nich. Poniżej przedstawiam trzy przesłanki, na które zamawiający powołują się najczęściej, popełniając jednak przy tym szereg błędów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne