Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak udzielić zamówienia z wolnej ręki

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. P. Kanarek

Aby udzielić zamówienia z wolnej ręki, zamawiający musi spełnić jedną z dziesięciu zawartych w ustawie przesłanek. Problemem okazuje się jednak ich interpretacja, którą zamawiający często – i do tego błędnie – dostosowują do własnych potrzeb.

Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem negocjacyjnym bez publikacji ogłoszenia i opiera się na przepisach dyrektyw Unii Europejskiej (dyrektywa 204/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywa 204/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). Negocjacje w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki prowadzone są tylko z jednym wykonawcą, a więc w sposób całkowicie niekonkurencyjny. Ustawodawca, wprowadzając ten tryb, zastrzegł w art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), że można go stosować tylko wtedy, gdy potrafimy określić, iż doszło do spełnienia przesłanek opisanych w ustawie, umożliwiających lub raczej zezwalających na jego zastosowanie. Biorąc pod uwagę specyfikę tego trybu, polegającą na tym, iż jest on całkowicie niekonkurencyjny, zamawiający musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, decydując się na jego wybór. Jak już wspomniałem wcześniej, zamówienie z wolnej ręki można zastosować jedynie w przypadkach opisanych w art. 67 Pzp. W zapisach wprowadzono wiele alternatywnych przypadków, jednak wystarczy, aby w celu zastosowania tego trybu spełniony został choć jeden z nich. Poniżej przedstawiam trzy przesłanki, na które zamawiający powołują się najczęściej, popełniając jednak przy tym szereg błędów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne