Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przejrzystość i konkurencja

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: Rys. B. Brosz

Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy mają swoje dodatkowe uregulowania.

W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące systemu zamówień publicznych funkcjonującego w Niemczech, przy czym nie zostały w nim uwzględnione zasady dotyczące tzw. zamawiających sektorowych oraz zamówień wojskowych i specjalnych.

Rys historyczny

Sposoby uregulowania zasad udzielania zamówień publicznych zależą od ukształtowanych historycznie preferencji prawno-administracyjnych w poszczególnych państwach, jak również od relacji pomiędzy administracją centralną i regionalną/lokalną, jak i przyjętego – centralnego bądź zdecentralizowanego – systemu zamówień publicznych. W wypadku Niemiec pierwsze regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, niezależnie od tego, pod jaką nazwą/formą polityczną funkcjonowały one w danym momencie historycznym – sięgają XVI-XVII w.  Zasadę publiczności i pisemności zaczęto wprowadzać w latach 30. XIX stulecia, zaś w roku 1885 pojawiła się w niemieckim prawodawstwie zasada, iż cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty1. W roku 1926 przyjęte zostały dokumenty VOB/A, zaś w roku 1936 VOL/A. O obu tych aktach prawnych będzie jeszcze mowa poniżej. W roku 1999 wprowadzone zostały do niemieckiego porządku prawnego środki ochrony prawnej. Obecnie niemiecki reżim zamówień publicznych bazuje na własnych przepisach, wypracowanych w ciągu ostatnich kilkuset lat, które zostały odpowiednio zmodyfikowane, tak aby dostosować je do wymogów dyrektyw wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych, a co za tym idzie do postanowień Umowy o Zamówieniach Rządowych (GPA).

Struktura systemu zamówień publicznych

Niemiecki system zamówień publicznych (choć poprawniej byłoby tu napisać system zamówień publicznych obowiązujący w Republice Federalnej Niemiec) jest jednym z najbardziej zdecentralizowanych w Europie. Zamawiających funkcjonujących w tym systemie możemy podzielić na pięć grup:

 

  1. rząd federalny oraz jego agendy i instytucje, wliczając w to ministerstwo obrony,
  2. rządy krajów federalnych (tzw. landów) oraz ich agendy i instytucje,
  3. gminy,
  4. przedsiębiorstwa sektora użyteczności publicznej,
  5. pozostałe podmioty prawa publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne