Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiana przepisów a zmiana kosztów

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Jak w praktyce wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania zamówienia w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

 

Teoretycznie ustawodawca w art. 142 ust. 5 zagwarantował obowiązek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ – jak podkreśla UZP – zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana automatycznie.


W sytuacji zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia, liczby przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Konieczne jest zatem wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między przesłanką a podstawą zmiany wynagrodzenia. W przypadku usług realizowanych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika (np. usługi ochrony, dowozu dzieci do szkół) nie sposób nie zauważyć, że wzrost minimalnego wynagrodzenia bezpośrednio wpływa na koszty wykonania zamówienia. Natomiast w przypadku zamówień rozliczanych na podstawie cen jednostkowych odnoszących się do jednostki naturalnej (np. m, m3, ha) konieczne będzie wykazanie średniej wydajności dziennej urządzenia, następnie należy obliczyć wydajność jednego pracownika (w oparciu o normy pracochłonności) i dopiero wówczas możliwe będzie wykazanie faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku waloryzacji wynagrodzenia obejmującego sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikających z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dokonywanych przez wykonawcę (art. 135 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych). Wykonawca zobowiązany został do przedstawienia kalkulacji i symulacji wzrostu kosztów uzależnionych od deklarowanej przez pracodawcę wysokości wpłaty na PPK, która w części składki pracodawcy może wynieść od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto.


Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji zamówień oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne