Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odstąpienie od umowy

Data publikacji: 03-01-2008 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko

Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy przez zamawiającego, a kiedy przez wykonawcę i co się dzieje z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, jeśli odstępuje przedsiębiorca?

Instytucja odstąpienia od umowy jest osłabieniem podstawowej zasady prawa kontraktowego (pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać) i powoduje rozluźnienie węzła obligacyjnego między stronami. Prawo odstąpienia od umowy jest realizowane poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli, które ma charakter kształtujący. Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie, że umowa nie została zawarta. Inaczej mówiąc, odstąpienie od umowy powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego z mocą wsteczną (ex tunc). Oświadczenie woli powinno być złożone zgodnie z treścią art. 61 kodeksu cywilnego (dalej: kc). W polskim systemie prawnym w zależności od miejsca uregulowania można wyróżnić umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy oraz – w zależności od wystąpienia określonych okoliczności – bezwarunkowe i warunkowe prawo odstąpienia od umowy.


KODEKS CYWILNY

 

Art. 61 Oświadczenie woli

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne