Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Szkolenia o różnej tematyce

Zamawiający zorganizował i przeprowadził dla pracowników 5 szkoleń o różnej tematyce z pominięciem Pzp, opierając się na art. 4 pkt 8. Oferty na wszystkie szkolenia złożyło dwóch wykonawców. Kwota poszczególnych kursów nie przekraczała 14 tys. euro. Czy słuszne było niestosowanie Pzp? Znowelizowana ustawa zezwala bowiem na niełączenie kosztów kursów/ szkoleń o różnej tematyce w celu ustalenia wartości zamówienia niezależnie od tego, czy zamówienie o różnej tematyce wykonuje jedna firma, czy więcej.

 

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odnieść się do sposobu szacowania przedmiotu zamówienia. Najistotniejsze jest określenie, czy mamy w tym wypadku sytuację dotyczącą zamówień powtarzających się okresowo, a więc szacowanych na podstawie art. 34 Pzp, czy też zamówień szacowanych zgodnie z art. 32 Pzp. W przypadku usług powtarzających się okresowo najważniejsze jest to, czy nie ma możliwości skumulowania usług i wykonania ich jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich realizacji. Jeśli zaistniałaby taka sytuacja, to zgodnie z art. 34 Pzp należałoby zsumować poszczególne zamówienia. Uważam, że usługi w zakresie szkolenia osób (zarówno grupowe, jak i indywidualne) nie mają charakteru usług powtarzających się okresowo w rozumieniu art. 34 ustawy. Wynika to m.in. z faktu, że zakres zamówienia na usługi szkoleniowe nie jest uzależniony od okresu trwania umowy. Tym samym w przypadku usług szkoleniowych nie zachodzi podstawowa cecha charakteryzująca dostawy i usługi powtarzające się okresowo, a mianowicie ścisły związek pomiędzy zakresem zamówienia a okresem trwania umowy. Praktycznie przy ewentualnym przesunięciu terminu realizacji umowy w sprawie świadczenia usług szkoleniowych nie będzie konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji, skoro naszych usług szkoleniowych nie będziemy szacować zgodnie z wytycznymi art. 34, musimy to zrobić zgodnie z wytycznymi zapisanymi w art. 32 Pzp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne