Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Szacowanie zakupu jednorazowego

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Czy na gruncie nowej ustawy zamawiający będzie zobowiązany do agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo?

 

Wyodrębniając w art. 2 ust. 2 nowego pzp zamówienia mniejsze niż 130 000 zł, ale nie mniejsze niż 50 000 zł, ustawodawca określił je mianem „zamówienia bagatelne”. Wprowadzone pojęcie zapewne miało ułatwić poruszanie się po meandrach nowej ustawy. Niestety, w tym samym artykule pojawia się nowe – nie wiadomo, dlaczego niezdefiniowane – określenie dotyczące ww. zamówień: przepis stanowi, że dotyczy to „zakupu jednorazowego”. Trudno nie zadać sobie pytania: czy na gruncie nowej ustawy będziemy zobowiązani do łącznego szacowania zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo? Uważam, że nie można zbyt pochopnie uznać, że wobec wprowadzenia nowego określenia nie będzie obowiązku szacowania wartości zamówień poprzez ich agregację.

Zauważyć trzeba, że w nowej ustawie obok obowiązku planowania zamówień wprowadzono też konieczność aktualizacji tychże planów. Trudno więc przyjąć, że jeśli zamawiający zaplanuje swoje zamówienie na kwotę np. 90 000 zł, to będzie mógł podzielić je na dwa odrębne zamówienia (po 45 000 zł każde) lub że wprost od razu zaplanuje dwa osobne dla jednorodnego zamówienia, po 45 000 zł, tym samym unikając konieczności przestrzegania zasad ustanowionych dla zamówień bagatelnych. Podział zamówień w celu niestosowania ustawy jest bowiem niedopuszczalny. Ustawodawca jasno wskazał, kiedy jest możliwe podzielenie zamówienia, dopuszczając zastosowanie zasad właściwych dla wartości danej części zamówienia (art. 30 ust. 4 nowej ustawy) w przypadku, gdy dotyczy to tylko 20% wartości całości zamówienia. Warto więc, aby w słowniku nowej ustawy jednoznacznie zostało wskazane, co to jest „zakup jednorazowy” i jakimi zasadami należy się kierować, ustalając jego wartość, albo konieczne będzie wydanie przez UZP opinii wskazującej jednoznaczną interpretację tego określenia. Mamy jeszcze rok, by rozwiać pojawiające się w tym zakresie wątpliwości.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne