Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać zamówień publicznych i zawierać umowy z własnymi jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej i tworzonymi na potrzeby realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce znajdują się m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „ustawach ustrojowych”, zawierających normy prawne dotyczące zakresu działania, zasad organizacji poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego, a także w stosownych postanowieniach Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która powstała w ramach działań Rady Europy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 konstytucji ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Wskazywana wyżej decentralizacja oznacza wykonywanie części zadań publicznych przez wspólnoty samorządowe w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 konstytucji, wspólnoty samorządowe tworzy z mocy prawa ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Samorząd terytorialny posiada osobowość prawną, a przysługującą mu w ramach obowiązującego prawa część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ta samodzielność samorządu terytorialnego podlega ochronie prawnej. Zadania współczesnego samorządu terytorialnego są wynikiem długotrwałej ewolucji. Zakres tych zadań ulegał stopniowemu rozszerzaniu, co jest nierozerwalnie związane z procesem decentralizacji władzy publicznej. Całość zadań samorządu terytorialnego można podzielić według wielu kryteriów. Najczęściej dzieli się je, nawiązując do ugruntowanego już podziału na zadania własne oraz zadania zlecone. Podział ten nawiązuje do przyjętego sposobu wyróżniania zadań samorządu terytorialnego zawartego w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 166 ust. 1 konstytucji zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (jst) jako zadania własne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne