Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wykluczenie z powodu przestępstwa

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Jaki wpływ na sytuację wykonawcy ma fakt, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia?

 

Zaistnienie podstawy wykluczenia nie oznacza automatycznego wykluczenia wykonawcy z postępowania. W art. 24 ust. 8 pzp ustawodawca pozwala wykonawcom na skorzystanie z procedury tzw. samooczyszczenia. Ponadto kodeksowa regulacja dotycząca zatarcia skazania umożliwia usunięcie danych skazanego z rejestru skazanych i posługiwanie się mianem niekaranego. Na gruncie pzp istnieje ponadto możliwość skorzystania z art. 24 ust. 7  pzp, zgodnie z którym, mimo że wykonawca jest karany i figuruje w KRK, to m.in. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i  upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wykonawca nie może zostać wykluczony (chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia). Podobnie jest w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, został skazany za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7, jeżeli upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia (chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna), wykonawca również nie może zostać wykluczony.

W skrajnych sytuacjach może dojść do takiego splotu okoliczności, że wymiar kary za przestępstwa, o których mowa w omawianej podstawie wykluczenia, może być wyższy niż wymienione 5 i 3 lata karencji od dnia uprawomocnienia się wyroku. W ten sposób – mimo trwania kary – wykonawca na gruncie pzp nie może być wykluczony z postępowania, mimo popełnienia przestępstwa uprawniającego do jego wykluczenia.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne