Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Koncesja na roboty budowlane

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Rys. B. Brosz

Brak doświadczeń zamawiających we współpracy z podmiotami prywatnymi, zbyt rygorystyczne podejście do warunków zaprojektowania i wybudowania obiektu oraz brak wzorów dokumentów to główne przyczyny małego zainteresowania koncesją.

Zamówienia na wykonywanie koncesji na roboty budowlane to jeden z rodzajów zamówień na roboty budowlane, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Koncesję w ustawie opisano w art. 128- -131. Dotyczy ona podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy. Obecnie obowiązująca definicja koncesji na roboty budowlane znajduje się w art. 1 ust. 3 dyrektywy Unii Europejskiej nr 2004/18. Koncesja w znaczeniu wynikającym z dyrektywy, implementowanym do Pzp, nie jest aktem administracyjnym, lecz zamówieniem na roboty budowlane. Oznacza umowę tego samego rodzaju co zamówienie publiczne na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzeniem za roboty budowlane, które mają być wykonane, jest albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością. Natomiast według Pzp koncesja na roboty budowlane to umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy wynagrodzeniem za jej wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu albo takie prawo wraz z zapłatą. Różnica pomiędzy koncesją na roboty budowlane a zamówieniem na roboty budowlane polega przede wszystkim na innym sposobie wynagradzania wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne