Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Koncesja na roboty budowlane

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Rys. B. Brosz

Brak doświadczeń zamawiających we współpracy z podmiotami prywatnymi, zbyt rygorystyczne podejście do warunków zaprojektowania i wybudowania obiektu oraz brak wzorów dokumentów to główne przyczyny małego zainteresowania koncesją.

Zamówienia na wykonywanie koncesji na roboty budowlane to jeden z rodzajów zamówień na roboty budowlane, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Koncesję w ustawie opisano w art. 128- -131. Dotyczy ona podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy. Obecnie obowiązująca definicja koncesji na roboty budowlane znajduje się w art. 1 ust. 3 dyrektywy Unii Europejskiej nr 2004/18. Koncesja w znaczeniu wynikającym z dyrektywy, implementowanym do Pzp, nie jest aktem administracyjnym, lecz zamówieniem na roboty budowlane. Oznacza umowę tego samego rodzaju co zamówienie publiczne na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzeniem za roboty budowlane, które mają być wykonane, jest albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością. Natomiast według Pzp koncesja na roboty budowlane to umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy wynagrodzeniem za jej wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu albo takie prawo wraz z zapłatą. Różnica pomiędzy koncesją na roboty budowlane a zamówieniem na roboty budowlane polega przede wszystkim na innym sposobie wynagradzania wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne