Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zakup uzbrojenia

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Józef Kunicki
Autor: fot. Archiwum Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Procedury związane z udzielaniem zamówienia na dostawy uzbrojenia obwarowane są wieloma regulacjami prawnymi. Sam przedmiot zamówienia natomiast – z racji tego, iż jest dość specyficznym „towarem” – wymaga od zamawiającego dużej wiedzy oraz doświadczenia.

Przed wszczęciem postępowania zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z szeregiem aktów prawnych odnoszących się do specyfiki przedmiotu zamówienia, jakim jest zakup szeroko rozumianego uzbrojenia, a także uprawnień wymaganych od podmiotów zajmujących się produkcją czy też obrotem takim sprzętem. Do aktów prawnych regulujących problematykę zaopatrzenia służb mundurowych w sprzęt uzbrojenia należą:

 

1. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (DzU z 2004 r. nr 52, poz. 525) – określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic,

 

2. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 2001 r. nr 67, poz. 679) – określa zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne