Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Roczne sprawozdanie

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Elżbieta Tomaka
Autor: fot. Digitouch

Wszyscy zamawiający do 1 marca br. mają obowiązek złożyć w Urzędzie Zamówień Publicznych sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2007 r. Od tego roku trzeba je przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną.

Obowiązek przekazania prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania dotyczy wszystkich zamawiających określonych w art. 3 w związku z art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) i wynika z dyspozycji art. 98 tejże ustawy. Informacje na ten temat zawiera też rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (DzU nr 175, poz. 1226). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia sprawozdanie należy przekazać drogą elektroniczną przy pomocy formularza umieszczonego na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Niezbędne informacje

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego musi zawierać:

1. numer referencyjny zamawiającego, określenie roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, nazwę zamawiającego, adres pocztowy, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów,

2. oznaczenie rodzaju zamawiającego i głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności, a w przypadku zamówień sektorowych oznaczenie przedmiotu lub przedmiotów działalności,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne