Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Roczne sprawozdanie

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Elżbieta Tomaka
Autor: fot. Digitouch

Wszyscy zamawiający do 1 marca br. mają obowiązek złożyć w Urzędzie Zamówień Publicznych sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2007 r. Od tego roku trzeba je przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną.

Obowiązek przekazania prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania dotyczy wszystkich zamawiających określonych w art. 3 w związku z art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) i wynika z dyspozycji art. 98 tejże ustawy. Informacje na ten temat zawiera też rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (DzU nr 175, poz. 1226). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia sprawozdanie należy przekazać drogą elektroniczną przy pomocy formularza umieszczonego na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Niezbędne informacje

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego musi zawierać:

1. numer referencyjny zamawiającego, określenie roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, nazwę zamawiającego, adres pocztowy, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów,

2. oznaczenie rodzaju zamawiającego i głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności, a w przypadku zamówień sektorowych oznaczenie przedmiotu lub przedmiotów działalności,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne