Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Szykują się zmiany

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Halina Olszowska

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 znajduje się w ustaleniach międzyresortowych. Tak więc już niedługo czeka nas kolejna zmiana przepisów.

Jeszcze nie wszyscy przyswoili sobie nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zmienionej dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, a już mamy projekt kolejnej nowelizacji. Tym razem konieczność nowelizacji związana jest z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską, a dotyczącymi niezgodności przepisów Pzp z dyrektywami wspólnotowymi (2004/17/ WE, 2004/18/WE i 89/665/EWG) oraz traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Projekt ustawy o zmianie Pzp został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z przepisami ustawy o działalności lobbingowej (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – DzU nr 169, poz. 1414), w związku z czym podlega tzw. konsultacjom społecznym, prowadzonym z określonymi podmiotami oraz Radą Zamówień Publicznych. Każdy obywatel również może zapoznać się z projektem ustawy, a nawet wyrazić swą opinię poprzez stronę internetową UZP. Oto zmiany zawarte w projekcie nowelizacji wraz z ich omówieniem.

 

1. Art. 11 ust. 4 Pzp

(sprostowanie ogłoszenia w BZP)

Obecnie sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. W związku z tym, że w nowym, projektowanym art. 38 ust. 4a wprowadza się obowiązek informowania o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) poprzez przekazanie sprostowania ogłoszenia, w niniejszym przepisie zrezygnowano z ograniczenia, że sprostowanie to nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia. Wśród niektórych wykonawców istnieje jednak obawa, że w praktyce może to prowadzić do daleko idącej zmiany przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne