Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Szykują się zmiany

Data publikacji: 04-02-2008 Autor: Halina Olszowska

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 znajduje się w ustaleniach międzyresortowych. Tak więc już niedługo czeka nas kolejna zmiana przepisów.

Jeszcze nie wszyscy przyswoili sobie nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zmienionej dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, a już mamy projekt kolejnej nowelizacji. Tym razem konieczność nowelizacji związana jest z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską, a dotyczącymi niezgodności przepisów Pzp z dyrektywami wspólnotowymi (2004/17/ WE, 2004/18/WE i 89/665/EWG) oraz traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Projekt ustawy o zmianie Pzp został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z przepisami ustawy o działalności lobbingowej (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – DzU nr 169, poz. 1414), w związku z czym podlega tzw. konsultacjom społecznym, prowadzonym z określonymi podmiotami oraz Radą Zamówień Publicznych. Każdy obywatel również może zapoznać się z projektem ustawy, a nawet wyrazić swą opinię poprzez stronę internetową UZP. Oto zmiany zawarte w projekcie nowelizacji wraz z ich omówieniem.

 

1. Art. 11 ust. 4 Pzp

(sprostowanie ogłoszenia w BZP)

Obecnie sprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. W związku z tym, że w nowym, projektowanym art. 38 ust. 4a wprowadza się obowiązek informowania o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) poprzez przekazanie sprostowania ogłoszenia, w niniejszym przepisie zrezygnowano z ograniczenia, że sprostowanie to nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia. Wśród niektórych wykonawców istnieje jednak obawa, że w praktyce może to prowadzić do daleko idącej zmiany przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne