Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa WIKTOROWSKA, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Wycofanie protestu

Czy wykonawca może skutecznie wycofać złożony przez siebie protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 

Nie, ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie przewiduje instytucji wycofania protestu. Nie ma też możliwości, aby zamawiający mógł odstąpić od wykonania czynności następujących po złożeniu protestu, a więc od poinformowania o nim innych uczestników postępowania i wezwania ich do przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. Wykonawca, który nie będzie dochodził, aby zamawiający uznał jego protest w przypadku oddalenia, po prostu nie wniesie odwołania od rozstrzygnięcia protestu.


Autor specyfikacji

Kto powinien być autorem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? Czy może ją przygotować zamawiający?

 

Niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne