Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa WIKTOROWSKA, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Wycofanie protestu

Czy wykonawca może skutecznie wycofać złożony przez siebie protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 

Nie, ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie przewiduje instytucji wycofania protestu. Nie ma też możliwości, aby zamawiający mógł odstąpić od wykonania czynności następujących po złożeniu protestu, a więc od poinformowania o nim innych uczestników postępowania i wezwania ich do przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. Wykonawca, który nie będzie dochodził, aby zamawiający uznał jego protest w przypadku oddalenia, po prostu nie wniesie odwołania od rozstrzygnięcia protestu.


Autor specyfikacji

Kto powinien być autorem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? Czy może ją przygotować zamawiający?

 

Niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne