Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Reprezentacja w spółkach

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    pełnomocnictwo

Z uwagi na skomplikowane formy organizacyjno-prawne spółek sprawa handlowego zamawiający podczas badania ofert powinien zwracać szczególną uwagę na zasady reprezentacji tychże podmiotów, co wpłynie później na skuteczne podpisanie umowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Pzp poprzez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jak z tego wynika, katalog podmiotów, występujących w postępowaniach w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, został określony w sposób bardzo szeroki. Przedstawiciele zamawiającego – badając w toku postępowania złożone przez wykonawców oferty – muszą więc ocenić skuteczność reprezentacji wykonawców. Rozwój gospodarki wolnorynkowej oraz związanych z nią mechanizmów powoduje, iż spółki prawa handlowego stanowią dominującą na rynku formę organizacyjno-prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentacja przedsiębiorców

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej: ksh) reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych. Analiza zasad reprezentacji spółek prawa handlowego wymaga wcześniejszego przybliżenia istoty oraz charakteru terminu reprezentacji. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne