Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiana sposobu spełniania warunków

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    podmiot trzeci

W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?
 

Wykonawca najczęściej dokonuje zmiany w zakresie sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy pierwotnie wskazany podmiot trzeci nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu. Dla przykładu można powołać się na sytuację, gdzie pierwotnie wskazany podmiot trzeci nie uzyskał odpisu o niekaralności członka zarządu z zagranicznego rejestru – w sprawie tej doszło do sporu rozstrzyganego najpierw przed Krajową Izbą Odwoławczą, a następnie także w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Spór ten zakończył się wskazaniem zamawiającemu, że powinien był uwzględnić zmianę podmiotu trzeciego na inny podmiot (wyrok KIO z 18 października 2017 r., KIO 2073/17, poparty wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 stycznia 2018 r., XXIII Ga 1920/17).

Dość często zdarza się, że wykonawca dokonuje zmiany w zakresie wykazu osób lub wykazu wiedzy i doświadczenia, w sytuacji gdy przedstawione pierwotnie osoby w trakcie postępowania przestają świadczyć pracę dla danego podmiotu i wykonawca już nimi nie dysponuje, albo gdy wskazane uprzednio usługi w wykazie usług – po szczegółowej analizie sposobu wykonania zamówienia – okazują się niewłaściwe do potwierdzenia warunku udziału postawionego przez zamawiającego (np. przez zbyt duży udział podwykonawców i brak potwierdzenia faktycznego udziału wykonawcy). Przykładem takiej sytuacji było postępowanie toczące się przed Krajową Izbą Odwoławczą, a zakończone orzeczeniami z 23 lipca 2018 r. (KIO 1282/18, KIO 1320/18, KIO 1321/18) oraz z 11 października 2018 r. (KIO 1872/18, KIO 1895/18). Wyroki te dotyczyły zakwestionowania jednej z pozycji wyszczególnionych w pierwotnym wykazie usług (w pierwszej sprawie) i zastąpienia tej pozycji inną, wykonaną przez tego wykonawcę (w drugiej sprawie).

 


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne