Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pojedyncze oferty

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Poziom zainteresowania postępowaniem ma bezpośredni związek z konkurencyjnością danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno prowadzić do efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym celu zamawiający powinien podjąć działania, które umożliwią zaistnienie warunków uczciwej konkurencji w postępowaniu. Od lat poziom konkurencyjności na rynku zamówień publicznych ustalany jest przez badanie poziomu zainteresowania postępowaniem o zamówienie publiczne, o czym świadczy liczba składanych ofert.

Według ostatnich analiz przedstawionych w trakcie spotkania Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. zamówień publicznych (Stakeholder Expert Group on Public Procurement), które odbyło się 3 kwietnia 2019 r. w Bukareszcie, zamówienia publiczne coraz częściej charakteryzują się brakiem rzeczywistej konkurencji. Spotkanie było poświęcone tematowi pojedynczych ofert w zamówieniach publicznych i zwalczaniu zmów w zamówieniach publicznych.

Niepokojące statystyki

W ubiegłym roku krajem, w którym statystycznie najwięcej (wśród państw UE) było postępowań, w których składano tylko jedną ofertę, była Polska. Sytuacja taka wystąpiła aż w 51% polskich postępowań o udzielenie zamówień o wartości równej kwotom określonym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub wyższej.

Kontrakty publiczne z roku na rok stają się coraz mniej konkurencyjne. Według danych opublikowanych w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. (opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych) w roku 2017 wśród postępowań prowadzonych w procedurach krajowych było aż 43% takich, gdzie złożono tylko jedną ofertę (w latach 2016 i 2015 było ich 39%; w roku 2014 – 38%), natomiast wśród postępowań prowadzonych wg procedur objętych wytycznymi dyrektyw takich przypadków było 49% (odpowiednio w latach 2016 – 46%; w 2015 – 43%; w 2014 – 44%). Sytuacja taka częściej ma miejsce w przypadku zamówień na dostawy i usługi. W postępowaniach na roboty budowlane konkurencyjność była wyższa, gdyż jedną ofertę składano w przypadku 29% postępowań (w roku 2016 – 19%; w 2015 – 22%).

Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zagwarantować możliwość wybrania oferty najbardziej korzystnej pod względem finansowym i jakościowym. Gdy więc dochodzi do złożenia tylko jednej oferty, zamawiający jest de facto pozbawiony możliwości porównania i decydowania, a zmuszony jest do wyboru jedynej złożonej oferty. Oferta taka może być natomiast mniej korzystna niż taka, która zostałaby wyłoniona w warunkach uczciwej konkurencji.

Co powoduje powyższą sytuację?

Częstym problemem są nadmierne wymogi stawiane przez zamawiających, nieproporcjonalne do realizowanego przedmiotu zamówienia, czy też krótkie terminy.

Uchwała KIO z 22 stycznia 2016 r. (KIO/KD 4/16)

„Fakt, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w dużym stopniu uprawdopodabnia, że (…) termin dostarczenia sprzętu do prezentacji utrudniał wykonawcom udział w postępowaniu. Opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający musi uwzględnić odpowiedni czas umożliwiający przygotowanie prawidłowej oferty, w tym przypadku też odpowiedni czas na przygotowanie ewentualnej prezentacji przedmiotu zamówienia. Termin związania ofertą wynoszący 30 dni nie stanowił przeszkody do wyznaczenia terminu 14-dniowego na dostarczenie wymaganych urządzeń. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zawsze może przedłużyć termin związania ofertą”.

Powodem mogą być również zdecydowanie korzystniejsze warunki ofert składanych w ramach zamówień in-house czy też pojawiająca się po stronie potencjalnych wykonawców obawa przed zbyt rygorystycznymi wymogami formalnymi.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych; praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne