Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Złożenie oferty z wykorzystaniem miniPortalu

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    pełnomocnictwo   siwz

Zamawiający ma możliwość skorzystania z miniPortalu, który jest ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym narzędziem.

 

MiniPortal to miejsce, gdzie wykonawca znajdzie opublikowane przez zamawiających formularze postępowań i za pośrednictwem którego oraz przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na platformie ePUAP ma możliwość komunikowania się z zamawiającym, przedkładania dokumentów lub oświadczeń, w tym składania w sposób bezpieczny oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca, aby mógł skutecznie korzystać z miniPortalu, musi mieć założone konto na ePUAP oraz zapoznać się z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi, określonymi przez dostawcę rozwiązań w regulaminach korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, i sprostać im.

Kompletowanie oferty

Aby złożyć ofertę z wykorzystaniem miniPortalu, wykonawca musi ją odpowiednio przygotować i pamiętać, że:

1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych w ogłoszeniu lub siwz przez zamawiającego, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) ofertę należy złożyć w oryginale, tj. jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, po przekształceniu jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzeniu powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy;

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być oznaczone i złożone w osobnym pliku;

4) wszystkie pliki stanowiące ofertę lub załączane do niej (np. JEDZ, pełnomocnictwo) muszą być skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip), a maksymalny rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 150 MB.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne