Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Możliwość wyjaśnienia treści ofert i dokumentów

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy możliwe jest wyjaśnienie treści ofert w zakresie wadliwej próbki?

Jak podnosi się w orzecznictwie, próbka może służyć ustaleniu zgodności przedmiotu oferty z siwz, sprawdzeniu jego szczegółowych parametrów, wartościowaniu cechy tego przedmiotu według przyjętych kryteriów pozacenowych, a wreszcie zbadaniu, czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W tym ostatnim przypadku próbka stanowi dokument przedmiotowy w ujęciu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, potwierdzający, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zatem zamawiający wymagał złożenia próbek w takim charakterze, to wiąże się to ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów pzp, a zatem m.in. z art. 26 ust. 3 w zakresie procedury uzupełniania tych dokumentów, jak i wyjaśniania ich treści (zob. m.in. wyrok KIO z 6 maja 2016 r., KIO 608/16; wyrok KIO z 20 marca 2015 r., KIO 426/15). W takiej sytuacji zamawiający nie może przyjąć, że próbki stanowią merytoryczną treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu lub wyjaśnieniu, byłoby to bowiem nieuprawnione w świetle tak ukształtowanych (i niekwestionowanych) postanowień siwz, wiążących wykonawców w dacie składania ofert, a zamawiającego – na etapie ich oceny.

W świetle najnowszego orzecznictwa (zob. wyrok KIO z 3 stycznia 2019 r., KIO 2603/18) odwołanie się przez zamawiającego w treści siwz, przy wymogu dotyczącym złożenia próbki, do art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp, jak i do § 13 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, przesądza o tym, jaki charakter nadano próbkom w postępowaniu. Gdy próbka traktowana jest w kategorii treści oferty, nie podlega uzupełnieniu, a próba dopełnienia oferty o niezałączoną do niej próbkę, bądź zamiany próbki niespełniającej wymagań postawionych w siwz, skutkuje uznaniem, że mamy do czynienia z ofertą niezgodną z siwz bądź z następującą po terminie składania ofert zmianą oferty, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15; wyrok KIO z 9 lipca 2013 r., KIO 1496/13; wyrok KIO z 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13). W sytuacji gdy próbka została w siwz przewidziana w celu ustalenia spełnienia wymogów, które podlegają ocenie punktowej w wyznaczonym kryterium oceny ofert pod względem jakościowym, nosi ona cechy oferty i nie podlega uzupełnieniu. Podobnie jest, gdy za pomocą próbki wyrażana jest treść dotycząca oferowanego przedmiotu (zob. m.in. wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15; wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r., KIO 544/14, KIO 555/14; wyrok KIO z 3 kwietnia 2014 r., KIO 559/14). W konsekwencji, odnosząc się do przewidzianej dla próbki roli w postępowaniu, należy każdorazowo ustalić, jakimi intencjami kierował się zamawiający, wprowadzając wymóg załączenia jej do oferty. Przyjmuje się, że w tej mierze rozstrzygające są postanowienia siwz opracowane na użytek konkretnego postępowania (zob. m.in. wyrok KIO z 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13; wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15).

Należy przy tym w pełni podzielić stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakwestionował możliwość złożenia nowej próbki na potwierdzenie wymagań określonych przez zamawiającego, w sytuacji gdy pierwotnie złożona próbka wskazuje, że oferta wykonawcy nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego (zob. wyrok TSUE z 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16, Archus et Gama).

 

[...]


Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne