Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wycofanie oferty

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Halina Olszowska
Autor: Rys. P. Kanarek

W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed terminem składania ofert jest jednak zgodne z przepisami?

Oferta jest jednym ze sposobów zawarcia umowy, polegającym na złożeniu przez wykonawcę oświadczenia woli drugiej stronie – w zamówieniach publicznych zamawiającemu. Zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) oświadczenie woli musi zawierać istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy. Oprócz tego oświadczenie woli musi zawierać stanowczą propozycję zawarcia umowy. Ofertą nie będzie więc oświadczenie, które zawiera w swej treści tylko elementy informacyjne. Takie oświadczenie (wszelkie ogłoszenia, reklamy, katalogi, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób), zgodnie z art. 71 kc, będzie jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (do 2003 r. nazywało się ono zaproszeniem do rokowań). Oprócz istotnych postanowień umowy oferta może oczywiście zawierać także inne elementy przyszłej umowy w zależności od postanowień zamawiającego, zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamawiający często przygotowują do wypełnienia przez wykonawcę formularz ofertowy, względnie informują, co oferta winna zawierać.

 

Przykładowy zapis:

 

Oferta powinna zawierać:

 

  1. nazwę, adres siedziby wykonawcy, numer telefonu, faks, adres e-mail oraz datę sporządzenia oferty,
  2. cenę oferty z podaniem wartości netto, podatku VAT oraz kwoty brutto (podane cyfrowo i słownie),
  3. informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem oferty równoważnej,
  4. potwierdzenie terminu wykonania oraz akceptację warunków zapłaty,
  5. okres udzielonej gwarancji i jej warunki,
  6. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale…….. niniejszej siwz,
  7. termin związania ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne