Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wycofanie oferty

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Halina Olszowska
Autor: Rys. P. Kanarek

W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed terminem składania ofert jest jednak zgodne z przepisami?

Oferta jest jednym ze sposobów zawarcia umowy, polegającym na złożeniu przez wykonawcę oświadczenia woli drugiej stronie – w zamówieniach publicznych zamawiającemu. Zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) oświadczenie woli musi zawierać istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy. Oprócz tego oświadczenie woli musi zawierać stanowczą propozycję zawarcia umowy. Ofertą nie będzie więc oświadczenie, które zawiera w swej treści tylko elementy informacyjne. Takie oświadczenie (wszelkie ogłoszenia, reklamy, katalogi, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób), zgodnie z art. 71 kc, będzie jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (do 2003 r. nazywało się ono zaproszeniem do rokowań). Oprócz istotnych postanowień umowy oferta może oczywiście zawierać także inne elementy przyszłej umowy w zależności od postanowień zamawiającego, zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamawiający często przygotowują do wypełnienia przez wykonawcę formularz ofertowy, względnie informują, co oferta winna zawierać.

 

Przykładowy zapis:

 

Oferta powinna zawierać:

 

  1. nazwę, adres siedziby wykonawcy, numer telefonu, faks, adres e-mail oraz datę sporządzenia oferty,
  2. cenę oferty z podaniem wartości netto, podatku VAT oraz kwoty brutto (podane cyfrowo i słownie),
  3. informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem oferty równoważnej,
  4. potwierdzenie terminu wykonania oraz akceptację warunków zapłaty,
  5. okres udzielonej gwarancji i jej warunki,
  6. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale…….. niniejszej siwz,
  7. termin związania ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne