Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wyjaśnienia a zmiana oferty

Data publikacji: 10-06-2019 Autor: Joanna Presz-Król
Tagi:    siwz

Jakie działania powinien podjąć zamawiający względem wykonawcy, który przez wyjaśnienia doprowadza do zmiany treści oferty?

 

Wykładnia przepisów pzp oraz zasady logiki podpowiadają, że w sytuacji gdy wyjaśnienia składane przez wykonawcę zmieniają treść złożonej przez niego oferty, zamawiający powinien taką ofertę odrzucić. Skoro bowiem wykonawca, zamiast wyjaśnić wątpliwości zamawiającego, proponuje mu alternatywną treść oferty, to takie działanie powinno zostać zakwalifikowane jako prowadzenie nieuprawnionych negocjacji w zakresie treści oferty lub jako zmiana jej treści po dacie złożenia oferty – co na gruncie pzp jest z przyczyn oczywistych niedozwolone.

Krajowa Izba Odwoławcza w wielu swych orzeczeniach podnosiła, że wyjaśnienia, które prowadzą do zmiany treści oferty, wprost świadczą o tym, że jej pierwotna treść nie odpowiadała treści siwz (np. wyrok KIO z 30 stycznia 2018 r., KIO 107/18). Rekomendowanym działaniem jest więc w takiej sytuacji odrzucenie oferty.

Niestety, taka „prostolinijna” wykładnia przepisów nie zawsze będzie jednak możliwa do zastosowania. Praktyka pokazuje, że tam gdzie stan faktyczny jest bardziej złożony (np. w sytuacji gdy wyjaśnienia wykonawcy nie są precyzyjne lub gdy wykonawca zmienia swoje stanowisko w trakcie kilkukrotnego wyjaśniania), odrzucenie oferty może być przez KIO zakwestionowane. Należy podkreślić, że – inaczej niż ma to miejsce w odniesieniu do oferty – wyjaśnieniom nie nadano rygoru niezmienności. Wykonawca może je na każdym etapie postępowania precyzować lub korygować, a działania te mogą być oceniane przez Izbę indywidualnie, w zależności od okoliczności sprawy. Przede wszystkim ocena ta będzie zależna od treści kierowanych przez zamawiającego pytań, ich precyzji oraz celu. Zamawiający powinien o tym pamiętać i unikać pewnego automatyzmu w podejmowaniu decyzji o odrzuceniu oferty po uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy.

 


Joanna Presz-Król
radca prawny, Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne